Nyheder

Fokus på børnefodbold

SBU’s bestyrelse har valgt fremtidens børnefodbold som fokusområde i 2007, hvor der allerede er vedtaget omfattende ændringer i strukturen.
SBU-formand Kurt Bagge-Hansen
SBU-formand Kurt Bagge-Hansen
Der var megen fokus på strukturen i børnefodbolden i 2006, og det vil der også være i 2007, hvor SBU’s bestyrelse netop har udpeget fremtidens børnefodbold som fokusområde.
 
- Der har været al for meget resultatfokusering i børnefodbold. Det, der skal i fokus, er fodboldglæden og ikke resultaterne, og derfor har vi foretaget en række ændringer i strukturen i børnefodbold, forklarer SBU’s formand, Kurt Bagge-Hansen.
 
Udover mindre fokus på resultaterne bliver fremtidens børnefodbold også spillet på mindre baner og med færre spillere, hvilket giver de enkelte spillere flere boldberøringer, flere skud på mål og ikke mindst en større fodboldglæde.
 
- Vi indledte i 2006 et samarbejde med Jyske Bank omkring blandt andet konceptet Jyske 3-bold, som er et fantastisk spil, hvor børnene får mulighed for at udfolde deres kreativitet. Jeg gæstede de to stævner, vi afviklede i Farum og Køge i efteråret, og der var en fantastisk hyggelig stemning, smiler Kurt Bagge-Hansen.
 
De to Jyske 3-bold stævner var uden resultatregistrering og sådan bliver det også i flere SBU-rækker allerede fra den kommende sæson. Der vil således ikke blive ført resultater hos poderne, mikroputterne og miniputterne, der spiller 5-mands. Hos lilleputterne og miniputhold i 7-mands rækkerne vil der være resultatregistrering, men uden de velkendte op- og nedrykningsstreger i stillingerne.

Relevant link
- Ny børnestruktur  

 
Fokusområdet ”Fremtidens børnefodbold”
 
Forord
 
SBU’s bestyrelse besluttede i august 2006 at gøre ”Fremtidens børnefodbold” til et fokusområde.
 
Fokusområder er noget SBU fokuserer på, samtidig med at der gøres diverse tiltag for at finde løsninger på disse områder. Fokusområder kan vi alle få øje på, men det er ikke sikkert vi kan nå dem. Det er derfor bestyrelsens håb at vi i vores samlede virke både politisk og administrativt vil sætte fokus på ”Fremtidens børnefodbold”.
 
Baggrund
 
Bedre børnefodbold er så nyskabende for fodbolden, at SBU ønsker at sjællandsk fodbold – som samlede union – skal arbejde efter at få tilpasset børnefodbolden, så intensionerne bliver gennemført til glæde for børnene og til gavn for klubberne.
 
Udfordringer
 
Går i sin enkelthed ud på, at få påvirket alle børnefodboldens interessenter – klubber, ledere, trænere og forældre - til at skabe et indlæringsmiljø, hvor børnenes udvikling frem for resultater og stillinger for første prioritet. Kort sagt: Udvikling for den enkelte spiller frem for resultater og stillinger.
 
- Ændringen af vores turneringstilbud for lilleputter og nedad er kun et spinkel skridt. Som en naturlig konsekvens heraf bør alle aktiviteter i og omkring børnefodbolden tilpasses de nye principper – en udfordring, som SBU tager seriøs.
 
- Få påvirket klubberne og dermed trænerne, lederne og forældre i og omkring børnefodbolden til at ændre adfærd i deres opfattelse af hvad god børnefodbold er.
 
- Hele SBU som serviceorganisation bør understøtte børnefodboldens forandringsproces, og hele tiden være i front med hensyn til viden og indsigt i de enkelte ydelser / produkter for at sikre, at den enkelte klub skaber et optimalt indlæringsmiljø for børnene.
 
Succeskriterier
 
At SBU – som samlede virksomhed – får tilpasset alle sine ydelser, så intensionerne med ”Bedre børnefodbold” bliver indarbejdet som en rød tråd i vores tanker og handling.
 
At sætte fokus på at ”Fremtiden børnefodbold” kan være en medvirkende faktor til at endnu flere børn (både drenge og piger) vil spille fodbold i vores klubber og at frafaldet bliver reduceret, da flere oplever at det er ”sjovt at spille fodbold”.
 
At sætte fokus på klubbernes adfærd og holdninger, idet de bløde ydelser, som kultur, adfærd og holdning, ofte er årsagen til at de nye ideer og tiltag ikke får sit afsæt i hverdagen.
 
At motivere flere og flere klubber til at indføre traditionen om, at klubberne bestemmer ambitionsgrundlaget for børnefodbolden og ikke trænerne. SBU ser gerne at flere og flere klubber får en børnekonsulent, som sikrer at intensionerne i fremtiden børnefodbold bliver indført.
 
At HAK-princippet bliver kendt af alle til gavn for hver enkelt spiller.
 
At klubberne sætter fokus på at der skabes en god stemning blandt forældrene til gavn for børnene, træner og dommer. Medlevende forældre er en del af spillet, men forældre skal lære at sætte fokus på spillernes udvikling frem for resultaterne. Holdet kan godt have spillet godt, selvom det tabte.
 

Af: Jesper Hallgren

04. januar 2007, 02:24

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook