Nyheder

Tid for at indsende forslag til delegeretmødet

Er I tilfredse med tingenes tilstand i den sjællandske fodboldverden?

Ellers har I nu chancen for at benytte jeres demokratiske ret og gøre jeres indflydelse som medlemsklubber gældende. Det er blevet tid til at indsende klubforslag til DBU Sjællands årlige delegeretmøde. Fristen for indsendelse af klubforslag er 1. december 2011 jævnfør DBU Sjællands love § 13.

Delegeretmødet bliver afholdt 7. januar 2012 i Roskilde Kongrescenter.

Såfremt klubberne har forslag til ændringer af DBU Sjællands vedtægter og turneringsreglementet, som de ønsker behandlet på delegeretmødet, skal disse være DBU Sjælland i hænde senest 1. december 2011.

Forslag kan sendes via mail til

DBU Sjællands love § 13:  

Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december. Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet (jf. § 9).
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Til vedtagelse af unionens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 majoritet, uanset antallet af de repræsenterede klubber.

Af Peter Vest Hansen

08. november 2011, 11:51

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook