Forhandlinger med DFU udelukket

DBU Sjællands formand og formand for Foreningen af Lokalunioner Kurt Bagge-Hansen forklarer, hvorfor lokalunionerne bakker op om ophævelsen af aftalen med DFU, hvorfor DFU har sat sig selv udenfor, og hvorfor nyt samarbejde med DFU er udelukket.

Gras_fløjte2013

I forhandlingerne med dommernes organisation, har DFUs ledere truet med strejke og konflikt. De tager på den måde gennemførelsen af de mange fodboldkampe som gidsel i deres kamp for at bevare deres organisatoriske position.

Vi oplever at DFU aktivt bruger fagforeningsbegreber om det frivillige foreningsliv. De benytter jævnlig ord som realløn, aflønning, strejke, konflikt, konfliktramte kampe og så videre. For DBU og lokalunionerne er det frivillige foreningsliv af en helt anden størrelse. To så forskellige opfattelser af samme gerning, gør det helt naturligt svært at samarbejde.    

Hertil kommer de mange forhold, hvor DFUs ledere konstant udfordrer DBU og lokalunionerne med urimelige krav. Som eksempler kan nævnes indblanding i disciplinære forhold, krav om automatiske livstidsstraffe og indblanding i interne DBU budget forhold.

Klubbernes økonomi rammes
Når vi nu udelukker enhver forhandling med DFU, er det jo blandt andet på baggrund af det ufravigelige krav fra DFU om yderligere 18 kroner for én kamp – et beløb som umiddelbart ikke lyder af meget, men med 100.000 bredde-fodboldkampe om året på landsplan, betyder det en samlet ekstraudgift på godt to millioner kroner alene i år. Mange klubber er presset på økonomien, ligesom det øvrige samfund, og de har derfor ikke brug for yderligere pres. Det handler om klubbernes økonomi, da det er dem som i sidste ende skal betale regningen for dommerne til deres kampe.

Forhandling udelukket
Dommernes godtgørelser er ligesom vore mange frivillige leder og trænere reguleret i skatterådets cirkulære om skattefri omkostningsgodtgørelse.

En frivillig i klubberne kan maksimalt modtage en årlig godtgørelse på kr. 5.600 til dækning af udgifter til telefon, internet, administration (kr. 3.700) og beklædning (kr. 1.900).

En fodbolddommer kan modtage op til kr. 207 pr. kamp og max. kr. 500 pr. dag i godtgørelse.

Vore analyser viser, at den gennemsnitlige godtgørelse pr. dommer årligt udgør ca. kr. 8.000 – og op til kr. 20-25.000 årligt – skattefrit – og naturligvis afhængig af antal kampe.  Hertil kommer udbetaling af kørselsgodtgørelse, som udbetales i alle tilfælde.

Den skattefri godtgørelse, som fremover indeksreguleres,  er fodbolddommerne vel undt, men sættes i perspektiv, når man sammenligner med, hvad de mange frivillige i klubberne kan modtage i godtgørelse.

Når DFU på denne måde sætter gennemførelsen af vore mange breddekampe på spil, må vi som ansvarlige fodboldledere stille os selv nogle spørgsmål:

Hvad bliver det næste?

Hvis vi nu giver efter, hvornår kommer de næste trusler om strejke og konflikt?

Og når man gennemtænker disse scenarier, er svaret på DFUs trusler enkle.

Vi vil sikre dommerne en tryg fremtid
Vi vil sikre ordnede forhold for fodboldklubberne og fodbolddommerne. Vi vil sikre en ordentlig gennemførelse af fodboldkampene også på den lange bane. Og vi vil ikke mere ligge under for disse trusler. Derfor er yderligere forhandlinger med DFU er udelukket.

I vore udvalg og grupper sidder der masser af fagligt kompetence mennesker. Dem ser vi meget gerne fortsætte arbejdet i DBU regi.

Lokalunionerne, DBU og klubberne ønsker naturligvis fodboldkampene afviklet på en god og fair måde. Her hører en uddannet fodbolddommer helt naturligt med i billedet, og vi ved, at langt de fleste fodbolddommere dømmer, fordi de synes, at det er sjovt, giver lederkvalifikationer og god motion.

Den rigtige beslutning
Vi erkender at denne dommerkonflikt ikke er den bedste start på turneringen.  Men set i lyset af hvad der ligger til grund for ophævelsen af aftalen med DFU, så er vi sikker på, at vores klubber har forståelse for hvorfor vi har set os nødsaget til at tage sådan et drastisk skridt. Vi, DBU og alle lokalunionerne, arbejder benhårdt på at få så mange kampe afviklet som planlagt.

Situationen vil naturlig afføde en del spørgsmål fra klubber, dommere og trænere med videre. Nogle vil DBU Sjælland kunne svare på allerede nu og andre må afvente udviklingen.

Kurt Bagge-Hansen opfordrer til at man følger udviklingen via www.dbusjaelland.dk

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første