Delegeretmøde 2023

DSC 7117

DBU Sjællands delegeretmøde 2023 afholdes lørdag den 4. februar 2023 i Ringsted Kongrescenter.

Hver medlemsklub kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret til delegeretmøde. Sender en klub blot én repræsentant overgår begge klubbens stemmer til den deltagende klubrepræsentant.

I forbindelse med delegeretmøde 2023 vil der også være tre temadrøftelser, som klubrepræsentanter kan deltage i.

Klik på knappen herunder for at tilmelde klubben til delegeretmøde 2023. Tilmeldingen lukker den 22. januar 2023.

I tvivl om, hvilken billettype du skal vælge?

Når du skal tilmelde dig delegeretmøde kan du vælge mellem fem forskellige billettyper. Nedenfor finder du en guide til, hvilken billettype du skal vælge.

DBU Sjælland delegeret

Hvis du på DBU Sjællands delegeretmøde 2023 skal repræsentere en klub som delegeret og dermed have stemmeberettigelse, så skal du vælge billettypen ’DBU Sjælland delegeret’.

OBS: Hver medlemsklub kan kun have to tilmeldte delegerede. Hvis klubber vil have mere end to med til delegeretmøde kan man tilmelde klubgæster, som dog ikke har stemme eller taleret.

Klubgæster

Medlemsklubber kan have to delegerede til DBU Sjællands delegeretmøde. Klubber er dog også velkomne til at tilmelde gæster, udover de to delegerede – disse skal vælge billettypen ’klubgæster’.

OBS: Klubgæster har en egenbetaling for billetten på 500 kroner pr person – og gæster har ingen stemme- eller taleret.

DBU Sjælland gæster

Gæster, der er specielt inviteret af DBU Sjælland, skal vælge billettypen ’DBU Sjælland gæster’ – det kan fx være DBU’s bestyrelse eller presse.

OBS: Gæster har ingen stemme- eller taleret.

DBU Sjælland frivillig

Hvis du er frivillig i DBU Sjælland og ikke skal være delegeret for en klub til delegeretmøde 2023, så skal vælge billetypen ’DBU Sjælland frivillig’.

Hvis du derimod er frivillig i DBU Sjællands organisation, men også skal være delegeret for en medlemsklub til delegeretmøde 2023, så skal du vælge billetypen ’DBU Sjælland delegeret’.

DBU Sjælland personale

Denne billettype er kun relevant for medarbejdere i DBU Sjællands administration.

Praktisk information

For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din medlemsklub tilmelde sig delegeretmøde. Det kan gøres på dette link.

Når tilmeldingsfristen udløber den 22. januar 2023 vil DBU Sjælland sende en bekræftelse til de tilmeldte klubbers postadresse. Her vil fremgå navne på de delegerede, der har tilmeldt sig på vegne af klubben.

Bekræftelsen fungerer som en fuldmagtserklæring. Har klubben ikke rettelser til de deltagende delgerede, bemyndiger man således de delgerede med retten til at tale og stemme på vegne af klubben til DBU Sjællands delegeretmøde.

Klubber er også velkomne til at tilmelde gæster, udover de to delegerede. Prisen for 'gæster' er 500 kroner pr person. Gæster har ingen stemme- eller taleret.

OBS: Ved udeblivelse, uden afbud, faktureres klubben 500 kroner pr udeblevet person.
Hvis I skulle blive ramt af sygdom, er I velkomne til at sende en anden person fra klubben.

Materialer og behandling af forslag

På delegeretmøde skal klubberne tage stilling til regnskabet, behandle indkomne forslag og vælge medlemmer til DBU Sjællands bestyrelse.

Årsregnskab

DBU Sjællands regnskab vil jf. DBU Sjællands love §4. 1, senest blive tilsendt 14 dage før delegeretmøde, til formænd samt postadresser.

Når årsregnskabet 2022 er udsendt vil det også blive tilgængeligt her.

Forslag

Der er to indkomne forslag til Delegeretmøde 2023. Ét forslag fra bestyrelsen (bilag 4.1) og ét klubforslag (bilag 4.2)

Læs forslag fra DBU Sjællands bestyrelse (bilag 4.1) - ændring af DBU Sjællands love § 4.4, 5.1, 5.2 og 5.4: Vedr. antal af suppleanter.

Læs forslag fra Borup IF (bilag 4.2) - Forslag til ændring af turneringsreglementets § 11.12: Vedr. Herre Serie 4A-4B.

Find bilag og forslag her.

Valg til bestyrelse

De sjællandske klubber skal ved delegeretmøde 2023 vælge tre bestyrelsesmedlemmer for to år, samt suppleant for 1 år.

Se kandidaterne her.


 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for året 2022

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

4.1: Fra bestyrelsen (bilag 4.1):
- Ændring af DBU Sjællands love § 4.4, 5.1, 5.2 og 5.4: Vedr. antal af suppleanter 

4.2: Fra Borup IF Fodbold (bilag 4.2):
- Forslag til ændring af turneringsreglementets § 11.12: Vedr. Herre Serie 4A-4B 

5. Orientering om forslag til DBU’s repræsentantskabsmøde

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

6.1.: 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Bestyrelsen indstiller: Jørn Hedengran (villig til genvalg), Thomas Gram (villig til genvalg) og Ilknur Kekec Coban (villig til nyvalg). Pia Nygaard er ikke villig til genvalg. Se evt. kandidatlisten i bilag 6.1.

6.2. Valg af suppleant for 1 år (afhænger af afstemning om bilag 4.1)

7. Valg af revisor

(RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villig til genvalg)

8. Eventuelt


 

Temadrøftelser

Der vil i forbindelse med DBU Sjællands delegeretmøde 2023 blive afholdt tre temadrøftelser, som deltagerne har mulighed for at deltage i. Her får klubberne mulighed for at inspirere DBU Sjælland, få ny viden og debattere tre vigtige og aktuelle emner.

De tre temadrøftelser er:

  • Rekruttering og fastholdelse af dommere
  • Bliv opdateret på den nyeste viden om frivillighed
  • Børnefodbold - det gode udviklingsmiljø

Læs mere om temadrøftelserne her.