DBU Sjællands årsregnskab 2022

Her kan du læse DBU Sjællands årsregnskab for året 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indstilles til godkendelse på DBU Sjællands delegeretmøde 2023.

Du finder årsregnskabet i linket nedenfor.

DSC02190