Klager: Sådan behandles de

Her kan du læse om proceduren ved klager over dommere, vejledere og udviklere


Behandling af klager over dommere/udviklere/vejledere

  • Alle modtagne officielle klager behandles af den ansvarlige administrator af DBU Sjælland dommere
  • Alle klager tilsendes dommeren/udvikleren/vejlederen som orientering og mulighed for supplerende kommentarer
  • Som udgangspunkt foretages ikke yderligere, hvilket meddeleles til dommeren/udvikleren/vejlederen af administrator
  • I helt grelle tilfælde omkring lovstof og lignende vurderer administrator behovet for ekstra udviklinger eller andre tiltag, hvilket meddeles dommeren/udvikleren/vejlederen
  • Alle modtagne klager forelægges DBUS' dommergruppe som bilag ved den årlige indrangering

 

Behandling af indsigelser mod indrangering af dommere/udviklere/vejledere

  • Alle indsigelser tilsendes den respektive ansvarlige indrangeringsgruppe for en fornyet gennemgang, som undersøger om noget væsentligt skulle være blevet overset.
  • Dette meddeles klubben/dommeren/vejlederen/udvikleren ved modtagelse.
  • Efter fornyet gennemgang meddeles dette til ”klageren” med oplysningen, at dette er den endelige afgørelse.
  • Det koster intet gebyr at indsende en indsigelse

 

Vedtaget af DBU Sjællands bestyrelse d. 24.11.2014