Corona: Dommer

Fysisk og teoretisk test
En enig dommerstreng (dommerudvalg, dommerindrangering-, udviklerindrangering- og HR/Uddannelsesgruppe) hos DBU Sjælland har meddelt administrationen, at der i forårsæsonen 2020 vil blive dispenseret for fysisk og teoretisk test for de sjællandske rækker.

For de dommere, udviklere m.fl., som ikke har deltaget i fysisk eller teoretisk test, vil der ikke blive afholdt flere i år. Det får ingen konsekvenser for dommerne, da vi af praktiske grunde ikke kan komme til at afholde flere i år. Alle dommere skal derfor først til obligatorisk teoritest og fysisk test i 2021.

BEMÆRK: Til dommere i RTG-regi (Regional Talent Gruppe) gælder fortsat DBU's udmeldinger.

Webinar om lovændringer i Fodboldloven 2020-2021 - sæt kryds i kalenderen 18. juni
Dommerne/udviklere/vejledere bedes allerede nu sætte et kryds i kalenderen til et webinar om lovændringerne i Fodboldloven 2020-2021 d. 18. juni. På webinaret vil de ganske få ændringer af Fodboldloven op til sæsonen 2020-2021 blive gennemgået, og det vil også være muligt at stille spørgsmål til ændringerne.

Da de sidste detaljer endnu mangler at falde helt på plads, så kan vi ikke give jer det præcise afviklingstidspunkt endnu. Men webinaret vil blive afholdt sen eftermiddag eller aften, så flest muligt kan deltage online. I vil på et senere tidspunkt modtage nærmere information omkring tilmelding og deltagelse.

Indrangering (gælder både dommere, vejledere og udviklere)
Der foretages ikke nogen ny indrangering for forårssæsonen. Alle nuværende indplaceringer overføres til efteråret. Dommerindrangeringsgruppen indrangerer dog dommere efter den nye struktur for Sjællandsserien og Serie 1, hvorfor der kan blive behov for oprykninger, da der bliver flere hold i de to rækker.

Protokol for afvikling af kampe under corona-krisen
En forsvarlig genoptagelse af breddefodbold indebærer, at alle omkring kampen tager et fælles ansvar for, at det sker på en forsvarlig måde, hvor smittespredningen af coronavirus begrænses mest muligt og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Derfor har fodbolddommerne også deres egne corona-regler. Du finder retningslinjerne i protokollen fra DBU Breddes Breddedommergruppe på linket herunder:

FIND PROTOKOLLEN HER

BEMÆRK: Protokollen vil naturligvis kun være relevant såfremt regeringen og sundhedsmyndighederne godkender, at der kan spilles fodboldkampe efter den 8.6.2020.

Vær desuden opmærksom på, at protokollen løbende vil blive revideret i takt med ændringerne i myndighedernes krav og anbefalinger. Du kan altid finde den nyeste udgave på det ovenstående link.