Erik Asmunds Rejselegat

Erik Asmund_MG_6348.jpg Erik Asmund var formand for DBU Sjælland gennem 25 år (1977 - 2002)

Legatet tildeles årligt i op til to portioner á 10.000 kroner og et diplom.

Formål med legaterne

Etablering af et rejselegat til fordel for sjællandske frivillige og ulønnede fodboldledere - og trænere, der har ydet en særlig indsats for fremme og udøvelse af sjællandsk og/eller dansk fodbold.

Prisen udgør et diplom samt en rejse for modtageren til udlandet eventuelt i forbindelse med et af de danske landshold, eller til en anden spændende fodboldkamp.

Krav til legatmodtagere

Følgende krav skal være opfyldt for, at din indstilling kommer i betragtning til Erik Asmunds Rejselegat:

  • Ulønnet ildsjæl
  • Synlig ildsjæl som har mindst 10 år års frivilligt arbejde i klubben bag sig
  • Ydet en særlig indsats for at fremme og udøvelse af sjællandsk og/eller dansk fodbold
  • Eksemplarisk stykke frivilligt arbejde
  • Klubben skal være medlem under DBU Sjælland

Hvem kan indstiller?

Klubberne/DBU Sjælland. Kun anmeldte kontaktpersoner kan indstille personer til priser og legater.

Sådan indstiller du

Det kræver kun tre ting:

  1. Skriv en begrundelse for jeres indstilling af personen, og tilføj meget gerne en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal).
  2. Mærk jeres e-mail med navnet på den pris og/eller det legat, som I ønsker at indstille personen til. Man kan kun indstille personen til én pris eller ét legat.
  3. Send indstillingen til DBU Sjælland på nich@dbusjaelland.dk.

Indstillingen skal indeholde klubbens navn, kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer samt navn og adresse på den indstillede.

Indstilling fra klubberne/unionen skal være DBU Sjælland i hænde senest 1. november.

Udvælgelse

DBU Sjællands bestyrelse udpeger legatmodtagere.