Find dit lokale fodboldråd

I dette afsnit kan du finde dit lokale fodboldråd.Deltag i lokalrådsmøde for din klub og få lokal indflydelse på 
DBU Sjællands aktiviteter.

På de enkelte råds egne sider finder materiale såsom præsentationer, invitationer og referater.  

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Område 6

Lokalrådenes sider

Klik her for oversigt over lokalråd (nederst på siden)

Klik her for kommunoversigt i lokalråd

Om De lokale Fodboldråd
Formålet med De lokale fodboldråd er at forbedre eksisterende turnerings-, stævne- og uddannelsestilbud således at udbuddet i højere grad tilgodeser lokale behov og ønsker.

Det vil sige, at rådet er tilsigtet at være beslutningsorienteret i forhold til at tilpasse dele af DBU Sjællands uddannelses-, turnerings- og stævneudbud, men også, at rådet har mandat til at etablere egne aktiviteter, hvis det anser det for nødvendigt.

Derfor er det, der debatteres på møderne noget, der i sidste ende skal kunne udmønte sig i en konkret beslutning om en lokal tilpasning. For DBU Sjælland er det ønskeligt, at der på de kommende møderne tages beslutninger, som forholdsvist hurtigt kan føres ud i praksis.

På nuværende tidspunkt koncentrerer lokalrådet sig om børnefodbolden, men inde længe vil lokalrådet ligeledes se nærmere på, hvilke muligheder der er for at tilpasse  lokalt indenfor ungdoms- & seniorfodbolden. Formålet er at spille på klubbernes hjemmebane, og derved gøre det nemmere at være fodboldklub på Sjælland. Lokalrådet er beslutningsberettiget på DBU Sjællands udvalgsniveau. Her kan du læse opgavebeskrivelsen for De lokale Fodboldråd og du kan finde dagsorden/invitation fra de enkelte områder i denne oversigtsmenu

Tilmelding
Hver klub har mulighed for at stille med én stemmeberettiget repræsentant.

Tilmelding til møderne i område 2, 3 & 4 skal ske til Udviklingskonsulent, Jacob Poulsen, på japo@dbu.dk eller 23 70 66 32.

Tilmelding til møderne i område 1, 5 & 6 skal ske til Udviklingskonsulent, Birgitte Krustrup, på  birk@dbu.dk eller 20 14 45 79.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første