KlubOffice - styrker klubben

KlubOffice er klubbens digitale hjerte.


Hvad er KlubOffice?

KlubOffice er et tilbud til danske fodboldklubber og indeholder et komplet medlemssystem med et integreret økonomimodul. 


I KlubOffice kan I blandt andet:

 • Håndtere medlemmer og økonomi, herunder køre kontingentkørsler med mulighed for online betaling og automatisk trækning på medlemmets betalingskort.
 • Oprette flere klubfolk som brugere - og give forskellig brugeradgang til systemets dele
 • Oprette træningskampe og bestille dommere
 • Flytte kampe
 • Udfylde holdkort
 • Godkende eller anmode om spillercertifikater på spillere
 • Tilmelde hold
 • Indberette resultater
 • Rette klub- og personoplysninger
 • Planlægge aktiviteter og opgaver
 • Dele dokumenter
 • Placere kampe på anlæggets baner og i omklædningsrum
 • Melde kursister til kurser
 • Lave kampprogrammer til store og små stævner
 • Se status på jeres medlemmers Fodboldpas

Der er der en tæt integration til DBUs og Lokalunionernes egne administrative systemer, hvorfra der leveres en lang række informationer om klubben til KlubOffice og det er muligt at rette klub- og persondata, så det slår igennem i alle DBUs systemer.

Anvender I KlubOffice, vil DBU's øvrige produktpakke medføre store tids- og ressourcebesparelser i jeres klub. Læs mere om holdværktøjet KampKlar her og hjemmesideværktøjet Klub-CMS her.  


Hvad koster det?

Prisen for KlubOffice er indeholdt i det årlige IT-bidrag, som betales af alle klubber. Det er altså IKKE forbundet med ekstra udgifter at benytte KlubOffice.

Alle landets klubber har en adgang og kan oprette alle de brugere, som de måtte ønske. Økonomimodulet, som bl.a. indeholder alt hvad der er brug for i forhold til kontingentopkrævning, budgetplanlægning og bogføring er ligeledes gratis* at benytte.

* ved anvendelse af online betaling vil der også være udgifter til betalingsudbyder og kortindløser. Disse priser findes i KlubOffice.


Hvordan får jeg hjælp?
KlubOffice kan mange ting og derfor kan det måske virke uoverskueligt at give sig i kast med hvis ikke man kender systemet, men fortvivl ikke der er masse af hjælp at hente. Lige nu er KlubOffice økonomi kurset helt gratis. Bestil det her

DBU's support site er der samlet en række vejledninger. Derudover findes der supportinfo på forsiden i KlubOffice, som man altid kan benytte.