Pige ERFA-gruppe

I pige ERFA-grupperne kan du dele erfaringer, blive inspireret og skabe dig et netværk blandt andre frivillige ledere.I DBU Sjællands Pige ERFA-grupper kan du dele erfaringer, blive inspirerer og skabe dig et netværk blandt andre frivillige ledere i sjællandsk pigefodbold. 

Grupperne mødes flere gange i løbet af året og har skiftende temaer på dagsordenen, der typisk har udgangspunkt i rekruttering og fastholdelse af pigespillere. 

Nye klubber er altid velkomne. Du kan høre mere om Pige ERFA-grupperne ved at kontakte Birgitte Krustrup på birk@dbusjaelland.dk eller mobil 2014 4579. 

I dag deler grupperne indhold på en digital platform. 

ERFA-gruppernes formålsbeskrivelse
  • At dele erfaringer og viden om pigefodbold
  • Imødekomme klubbernes behov for erfaringsudveksling og bidrage til at udvikle pigefodbolden. 
  • At skabe et bindeled til DBU Sjælland. 
Praktisk
  • Mødefrekvens 3-4 gange årligt. Næste mødedato aftales sidst på dagsorden. 
  • Max 2-3 fokuspunkter til hver dagsorden. Det kan eks. være et projekt, som klubben enten vil dele til inspiration eller ønsker feedback på.
  • Medlemmerne skiftes til at invitere, således at alle klubber kommer på besøg hos hinanden.
  • Forplejning betales af værtsklub
  • Tovholder og koordinator er DBU Sjællands klubrådgiver Birgitte Krustrup.
  • Det officielle medlem i gruppen har muligh for at sende en relevant stedfortræder til mødet (afhængigt af dagorden)
  • Aktiv deltagelse er forventet - selvom dagsorden ikke har fokus på egen klubs udfordringer. 
Pt. er oprettet 3 grupper - hhv. Nordsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første