DBU Sjællands aktivitetspulje

DBU Sjællands Aktivitetspulje

Formål: 
DBU Sjællands formål med aktivitetspuljen, er at yde de sjællandske klubber økonomisk støtte til aktiviteter, som kan fremme:
 
·          Klubudvikling
·          Fastholdelse af spillere, trænere, ledere
·          Rekruttering af spillere, trænere, ledere

En forudsætning for evt. støtte er, at aktiviteten er beskrevet nærmere.
 
Der ydes ikke støtte til forplejning, træningslejre, stævnedeltagelse eller daglige materialer.

Målgruppe:

Sjællandske fodboldklubber som ønsker at sætte fokus på klubbens udvikling

Beløbsstørrelse:
kr. 6.000 – 10.000

Råd og vejledning:
Klubrådgiverne hos DBU Sjælland står parat med råd og vejledning i forbindelse med ansøgningen.

Ansøgning om støtte:
Der kan søges løbende til aktivitetspuljen. Klubben kan forvente svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er modtaget i DBU Sjælland.

Ansøgningen skal indeholde
- Kort beskrivelse af aktiviteten 
- Tidspunkt for afholdelse 
- Budgetoverslag samt angivelse af det ønskede støttebeløb 
- En beskrivelse af det forløb som aktiviteten indgår i
 
For at komme i betragtning til udlodning kræves det, at aktiviteten færdiggøres inden for den aftalte periode, samt at der efter afsluttet aktivitet indsendes evaluering og erfaringer samt regnskab over tildelte midler.

Når dette er sket vil beløbet blive udbetalt.

Ansøgninger, som skal være underskrevet af en anmeldt kontaktperson, sendes til DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første