Motivation

Frivillige motiveres på forskellige måder. Hvad der motiverer og fastholder den ene i ‘jobbet’, er ikke nødvendigvis de samme ting, som fastholder den anden. Derfor er det en god idé at have styr på, hvordan man bedst motiverer sine frivillige i klubben og således fastholder dem længst muligt i klubben Nedenfor ses de forskellige frivillighedstyper som findes, ligeledes kan I finde forskellige måder man kan motivere sine forskellige frivillige på, gennem forskellige teknikker samt inspiration til motivationssamtale med sine frivillige,