Frivillighedstyper

Fodboldklubber er drevet af frivillige kræfter. Frivillighed og fællesskab er byggestenene i det danske foreningsliv. Desværre kan det ske, at de frivilliges behov for ledelse overses eller misforstås, og samarbejdet går fra at være en ressource til en belastning for både den frivillige og klubben. Den frivilliges behov for ledelse er et andet end hos den lønnede medarbejder. De motiveres og sanktioneres ikke gennem løn, men udfører opgaver udelukkende på baggrund af deres motivation for at engagere sig.

Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der motiverer jeres frivillige, for at kunne fastholde dem i klubben. Vær opmærksom på at frivilliges motivation kan skifte over tid alt efter, hvilken livssituation, man er i.