Bestemmelser M+32 og M+40 Øst

Turneringsbestemmelser M+32 Øst og M+40 Øst
Fællesrækker for DBU Sjælland og DBU København

Udskrives for M+32 henholdsvis M+40 fra DBU Sjælland og DBU København.


Administrator
DBU København


Turneringsform
Turneringen afvikles som helårs turnering med 1. januar - 31. december som turneringsår og med deltagelse af 12 hold i én pulje for M+32 henholdsvis M+40. Vinderen af M+32 Øst samt vinderen af M+40 Øst modtager hver en pokal til ejendom samt medaljer.


Antal hold
En klub kan kun deltage med 1 hold i samme aldersgruppe.


Oprykning/nedrykning
Nr. 9-10 rykker ud og erstattes af det bedste oprykningsberettigede hold fra DBU Sjællands henholdsvis DBU København egen bedste Old Boys-række henholdsvis Veteran-række.


Hold til M+32 DM
Bedst placerede DBU Sjælland-hold henholdsvis bedst placerede DBU København-hold i M+32 Øst repræsenterer DBU Sjælland henholdsvis DBU København ved M+32 DM.


Turneringsreglement
Administrators turneringsreglement med de i disse turneringsbestemmelser angivne præciseringer og afvigelser.


Aldersdispensation
Der må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - benyttes op til 2 spillere pr. kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.


Flytning af kampe
Flyttefrist er 5 dage regnet fra såvel nuværende som til ny spilledato – i tilfælde af, at en kamp rykkes frem regnes de 5 dage fra den nye spilledato. Anmodning om flytning af kamp(e) skal ske via elektronisk flytteblanket fra hjemmeholdet til dennes lokalunion. Flyttegebyr følger administrators turneringsreglement.


Udeblivelser
I helårsturneringer vil et hold, der udebliver 3 gange, uden varsel blive trukket ud af turneringen af administrator.


Indrangering
M+32 Øst indrangeres hos både DBU Sjælland og DBU København umiddelbart over Lokalunionens bedste M+32 række. Tilsvarende gælder for M+40 Øst.


Dommere
Påsættes af hjemmeholdets Lokalunion.


Disciplinær- og turneringssager
Behandles af administrators disciplinær- og turneringsudvalg.


Ankemulighed
Administrator behandler turneringssager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg som består af lokalunionsformændene.