Etisk Kodeks

- for fodbold organiseret under Dansk Boldspil-Union 

Nærværende kodeks gælder enhver under DBU hørende organisation, klub og tredjemand, samt en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere.

Fodbold er en holdsport.
 
Holdets succes afhænger af de enkelte spilleres indsats på banen.
 
Fodboldens omdømme – sportens succes på det abstrakte plan - afhænger på samme måde af aktørernes - spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og klubbernes samt i et vist omfang også tilskuernes, sponsorernes og samarbejdspartnernes – indsats og opførsel på og udenfor banerne.
 
Dansk Boldspil-Union har sammensat nærværende Etisk Kodeks for at sikre, at alle fodboldens interessenter er opmærksom på og spiller efter de samme etiske normer og regler.

- Baggrund
- Formål
- De etiske grundregler
- Etiske problemstillinger og standarder
- Specielle forhold indenfor elitefodbolden
- Implementering
- Dansk Boldspil-Unions værdigrundlag
- Dansk Boldspil-Unions disciplinære bestemmelser
- Dansk Boldspil-Unions interne kodeks for god opførsel (Code of Conduct)


1. udgave: 21. december 2006.