Frivillige søges til Seniorudvalget

Vi søger frivillige til DBU Sjællands Seniorudvalg.

DBU Sjælland splitter Børn-Unge-Senior Udvalget (BUS-udvalget) op i tre separate udvalg. Derfor søger vi nu frivillige til Seniorudvalget. Så hvis du brænder for at udvikle og styrke seniorfodbolden hos DBU Sjælland, så er det dig vi søger. 

Beskrivelse:
Seniorudvalget er nedsat af bestyrelsen, som et fast udvalg på det faglige niveau. Udvalget har til opgave i dialog med de sjællandske fodboldklubber at sikre DRIFT og STABILITET indenfor kerneområdet: seniorfodbold

Formål
At sikre og koordinere DBU Sjællands samlede turnerings- og stævnetilbud (såvel indendørs- som udendørs) på målgruppen senior, igennem tæt dialog med brugerne, bl.a. via klubbrugergrupper.

Procedure
Udvalgets opgave er, at finde personer til de oprettede brugergrupper, samt drifte disse ved at opsamle signaler, og dermed sikre at DBU Sjællands udbud er i overensstemmelse med klubbernes ønsker, og indenfor DBU Sjællands strategi og rammer.

Dette sikres ved oprettelse af passende antal brugergrupper, som udvalget løbende er i dialog med. Dialogen er primært en elektronisk spørgeramme, som justeres og sendes løbende, men kan følges op på anden måde.

Brugergrupper skal indeholde et repræsentativt geografisk område samt antal, således det afspejler hele DBU Sjællands område for målgruppen

Gruppens opgave er at følge disse besvarelser løbende og dermed kunne give en aktuel status, samt med baggrund i skemaer indstille/beslutte/korrigere turneringstilbud indenfor målgruppen XXX

Alle indstillinger/ korrektioner udføres i samarbejde med administrationen

Dialog kan også foregå via fysiske dialogmøder

Gruppens opgave konkretiseres i SMART mål, i overensstemmelse i strategi 2020

Sammensætning

Udvalget består af 3-5 personer efter åben ansøgning. Formand udpeges af bestyrelsen

Tidsforbrug
Der forventes max. 3 fysiske møder, et planlægningsmøde forår og efterår, samt et opsamlingsmøde sidst på kalenderåret

Sekretariatsbetjening
DBU Sjællands administration betjener udvalget

Refererer til:
Fagligt til DBU Sjællands administration som har tilsyns- og sparringspligt


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første