Delegeretmøde 2019 – Din klub er inviteret til årets vigtigste møde

Valg til bestyrelsen, forslag fra klubberne og årsregnskab, er nogle af de helt centrale emner på årets delegeretmøde.


DBU Sjællands delegeretmøde er unionens højeste myndighed.

Det er her din klubs indflydelse er helt central i at afgøre den sjællandske fodbolds fremtid, både på kort-og langsigt. 

Samtidig er delegeretmødet det forum hvori, at alle klubber har lige mulighed for at blive hørt og komme til orde, uagtet størrelse, historik eller placering i rækkerne.  

Indkaldelse til DBU Sjællands delegeretmøde 2019
Din klub modtog d. 02.01.2019 en mail til den officielle postadresse med indkaldelse til årets delegeretmøde. 

Indkaldelsen, samt bilag, kan ligeledes findes her

Om årets delegeretmøde - DEL:2019
Mødet afholdes lørdag d. 02.02.2019 i MEET Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre.   

Selve mødet går i gang kl. 10.00. Der er dog mulighed for at deltage i en af tre workshops inden mødet, allerede fra kl.  9.00 – læs mere her.

Samtlige klubber der er medlem af DBU Sjælland er indkaldt til mødet, og kan med deres delegerede (delegeret) afgive op til 2 stemmer. 

For at deltage i mødet skal klubben indsende en fuldmagtserklæring, med angivelse af delegeret/delegerede der repræsenterer klubben. – fuldmagtserklæring/tilmelding forefindes her. 

Desuden vil der i temaet på hjemmesiden, konstant blive opdateret med den seneste information omhandlende DEL:2019. 
  

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første