Lovpligtigt at indhente børneattester

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det også lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle ledere og trænere, der har med børn under 15 år at gøre. Find de relevante skemaer her.

 
   
Hvem skal man egentlig hente en børneattest på i fodboldklubben?

Som udgangspunkt skal en børneattest indhentes på alle trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

Du kan læse meget mere i folderen Husk børneattesten.

Hvad er en børneattest?

Selve attesten indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
Den pågældende person skal forinden give sit samtykke til, at attesten indhentes. Hvis der ikke gives samtykke til det, må personen ikke virke i foreningen.
 
Hvordan gør vi?
 
Først og fremmest skal klubben udpege en person, der skal modtage og beskytte børneattesterne, som er fortrolige oplysninger. Dernæst skal man rekvirere en blanket hos DIF (download her).
 
Klubben udfylder arbejdsgiverdelen og her lyder anbefalingen fra DIF, at man afkrydser, således at eventuelle positive børneattester sendes til DIF og ikke til klubben selv. Dette skal ses som et tilbud om professionelt at behandle disse følsomme oplysninger.
 
Samtykke-erklæringen (midt på blanketten) skal udfyldes af den kommende træner eller leder, hvorefter begge blanketter indsendes til Det Centrale Kriminalregister. Svaret modtager klubben normalt indenfor 10 dage.
 
Når den blanke attest kommer retur fra Rigspolitet, klipper man den nederste del af attesten, og opbevarer den. Herved kan man bevise, at man har overholdt Børneattestloven.
 
Interne spilleregler i klubben
 
Det er vigtigt at understrege, at et tjek i kriminalregistret ikke kan give fuld tryghed. Det handler også om at forebygge i sin egen klub og være åben omkring pædofili-emnet.
 
Den lovpligtige del omfatter nyansættelser fra 1. juli 2005, men det anbefales at tjekke alle i klubben, der arbejder med børn og unge under 15 år. Det er også muligt at få rådgivning hos din lokale DBU-konsulent, hvis I ønsker at indføre en klubpolitik på området.
 
Læs mere:
 

Vejledning om håndtering af positive børneattester 
Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester  
Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.  
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved tilknytning af personer i bl.a. idrætsforeninger

Af Ina Tofterup

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første