Strategiske indsatsområder 2017

Her kan du få et overblik over de særlige indsatsområder DBU Sjælland arbejder frem mod i 2017.

Lagt på hjemmesiden 7. marts 2017

Flere hold og medlemmer
 • DBU Sjælland vil arbejde for at styrke turneringskvaliteten i alle lokalområder.
 • Det vil vi gøre gennem en opsøgende indsats samt en øget synliggørelse af oversidderpladser og puljer med få hold.
 • Unionen skal skabe overblik og synlighed over organisationens tilbud i form af ordinære turneringer, enkeltstående stævner og alternative initiativer såsom Fodbold for Sjov, Fodbold Fitness og motionsfodbold. 
Kvinde- og pigefodbold
 • DBU Sjælland vil arbejde for at få flere piger- og kvinder som spillere, trænere og ledere. 
 • Det vil vi gøre gennem en øget promovering af træneruddannelser særligt rettet mod eksisterende og potentielle trænere og ledere i pige-/kvindefodbolden.
 • Vi vil skabe overblik over, synliggøre og kvalificere tilbud overfor klubber, der er motiveret til at arbejde med pige- og kvindefodbold.
 • Vi vil arbejde for at synliggøre potentialet i pige-/kvindefodbolden i alle egne af Sjælland uanset om medlemmernes motivationen er elitær eller social.
Rekruttering og fastholdelse af dommere
 • Fundamentet for en kvalitetsturnering er kompetente og veluddannede fodbolddommere, men erfaringen viser, at mange nyuddannede dommere falder fra kort tid efter afsluttet grunddommeruddannelse. Derfor vil DBU Sjælland arbejde for at forbedre fastholdelsesprocenten.
 • Derudover skal DBU Sjælland sikre kompetente og veluddannede vejledere og udviklere.
 • Vi skal arbejde for at synliggøre muligheder for faglig og personlig udvikling i dommergerningen.    

Rekruttering og fastholdelse af frivillige ambassadører
 • Allerede i dag hjælper godt 100 frivillige DBU Sjælland med viden og erfaring. Som repræsentanter for de sjællandske fodboldklubber skal de sikre, at nye tiltag og ændringer stemmer overens med virkeligheden ude i klubberne.
 • DBU Sjælland skal arbejde for at sikre sammensætningen af de rette kompetencer - både fagligt og personligt - i unionens udvalg og grupper samt sikre en tilstrækkelig geografisk repræsentation.
 • DBU Sjælland vil arbejde aktivt for at tiltrække de rette kompetencer til unionen - både indenfor og udenfor fodboldens verden.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første