Anmeldte Kontaktpersoner

For verificere henvendelser fra medlemsklubber i forhold til sagsbehandling har bestyrelsen udvalgt følgende anmeldte kontaktpersoner/tillidsposter, som har særlige beføjelser i forhold til de her nævnte opgaver.

Silouetter_2010

Kun anmeldte kontaktpersoner, som er indehaver af følgende hverv:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Herresenior
 • Herreungdom
 • Kvinder
 • Pigeungdom
 • Børneformand
 • Sekretær

Kan udføre følgende opgaver:

 • Ansøge om dispensation
 • Indsende klager
 • Indsende protester (se nærmere specifikation under turneringsreglement)
 • Indsigelse til karantænedom
 • Indsende forslag til ændringer
 • Trække hold
 • Eftertilmelde hold
 • Rekvirere klubrådgiverbesøg
 • Indstille personer til priser og legater.
Senest opdateret 25.09.2015

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første