Holdkortregulativ - Indefodbold og futsal

Seneste ændringer vedtaget på bestyrelsesmøde 29. oktober 2017.

Her finder du DBU Sjællands regulativ for holdkort i indefodbold og futsal.

Turneringsreglementets § 39 er styrende:

Holdkortregulativ – Indendørs fodbold og futsal

Regulativ:
  • Holdkortet udfyldes elektronisk inden starten af den første kamp i stævnet og kan ikke redigeres yderligere efterfølgende. I indendørs fodbold og futsal udfyldes der holdkort i U13 og ældre årgange. Der skal ikke udfyldes holdkort i U11 og U12 årgangene
  • Der skal udfyldes et holdkort til alle kampe på stævnedagen og holdet kan nemt kopiere holdkortet til de følgende kampe via holdkortsappen. Dog vil en klub som har udfyldt det første holdkort i forbindelse med den første kamp på stævnedagen ikke blive taberdømt i de resterende kampe samme dag. Holdkortet gælder således også for efterfølgende kampe. Hvis en klub først udfylder holdkort i eksempelvis kamp nummer to, tre eller fire, vil klubben blive taberdømt i de foranliggende kampe på samme stævnedag med mindre, der foreligger et papirudfyldt holdkort jævnfør næste pind i dette reglement
  • Klubber som af tekniske (force majeure) årsager ikke har haft mulighed for at udfylde holdkortet elektronisk, skal udfylde dette på et fortrykt papir-holdkort, som kan rekvireres ved dommerbordet. Det på papir udfyldte holdkort skal være udfyldt inden kampstart og afleveres til dommerbordet. Det på papir udfyldte holdkort indsendes 1. hverdag efter kampen til DBU Sjælland. DBU Sjælland vil herefter kunne genåbne holdkortet i en kortere periode, således at holdkortet vil kunne udfyldes elektronisk 
  • En klub kan ved skriftlig henvendelse til DBU Sjællands administration 1. hverdag efter en kampdag få genåbnet holdkortet, således at eventuelle fejlindtastninger af spillere kan tilrettes. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen, hvilke rettelser klubben ønsker at foretage
  • Ikke udfyldt holdkort forhindrer ikke, at der kan nedlægges protest over formodede ikke spilleberettigede spillere
Konsekvenser - indefodbold/Futsal:
Klubber, der ikke har udfyldt holdkort inden kampstart, vil normalt blive taberdømt, såfremt der ikke er indsendt et papirudfyldt holdkort til DBU Sjælland 1. hverdag efter kampen på info@dbusjaelland.dk.
Klubber som i indledende runde taberdømmes på grund af manglende udfyldte holdkort vil ikke kunne deltage i mellemrunden i indefodbold/futsal.