Fleksibilitet i turneringsafviklingenKampe skal afgøres på banen og ikke af afbud. Her kan du læse om de mange muligheder for fleksibel kampafvikling.  Det er til enhver tid i fodboldens interesse, at kampe afvikles frem for at blive aflyst. Her kan du finde en oplistning af de muligheder der er for at benytte ældre spillere og spillere fra andre hold i klubben uden ansøgning og uden sportslig konsekvens for holdet.  

Derfor er der en række muligheder for at få afviklet kampe med hjælp fra en række særlige regler. Du kan finde en vejledning og et link til reglen herunder.

OBS! DBU Sjællands disciplinære instanser er ikke bundet til eller forpligtet af nedenstående vejledning, og den til enhver tid gældende tekst i DBU Sjællands reglementer, regulativer, cirkulærer og love vil altid være afgørende for fortolkningen af reglerne.

Spillerbrug - 11-mands

Turneringsreglementets § 8.2 gør det muligt at benytte op til to spillere født i sidste halvår årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det kræver ikke ansøgning og har ikke sportslig konsekvens. Det er dog en forudsætning at spillerne er angivet på holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdato. Læs mere om reglen om speciel spillerbenyttelse her.

Turneringsreglementets § 8.3 gør det muligt - i rækker for Drenge Ungdom - at benytte piger op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver. Det kræver ikke ansøgning og har ikke sportslig konsekvens. 

Turneringsreglementets § 13.3 gør det muligt for klubber at ansøge om supplerende spillercertifikat til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Det kræver ligeledes en skriftlig accept fra spillerens moderklub. Læs mere om suppelerende spillercertifikat.

Turneringsreglementets § 19.3 gør det muligt frit at benytte ungdomsspillere i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på et hold i en ældre årgang - inklusiv på et seniorhold (forudsat at de i seniorrækker overholder aldersgrænsen på minimum 16 år for drenge og 15 år for piger).

Turneringsreglementets § 19.4 giver også en række muligheder for at "låne spillere" fra andre hold uden at disse skal spilles fri. Denne regel kaldes "gengangerreglen" og kan benyttes efter følgende model:  

I Herre Serie 5 er det muligt at benytte op til 5 spillere, der har deltaget på Serie 3 eller lavere niveau, uden at disse er spillet fri.

I Serie 6 er det muligt at benytte op til 5 spillere, der har deltaget på Serie 4 og lavere niveau, uden at disse er spillet fri.  

I laveste Kvinde Seniorrække er det tilladt at benytte op til 5 spillere, der har deltaget på Kvinde Sjællandsserien eller lavere, uden at disse er spillet fri. 

På en klubs lavest rangerede hold i en ikke indrangeret ungdomsrække i 11-mands er det tilladt at benytte op til 3 spillere, som ikke er spillet fri fra klubbens næstlaveste ikke inderangerede hold i en ungdomsrække i samme årgang.  

Turneringsreglementets § 35.2 gør det desuden muligt at afvikle kampe i Serie 5, Serie 6 og Kvindeserie 2, som 8-mandskampe max to gange per halvsæson. Læs her hvordan det gøres i praksis
  
Spillerbrug - 8-mands

Det supplerende reglement for 8-mands giver også en række muligheder for at "låne spillere" fra andre hold i klubben. Vær dog særligt opmærksom på de navngivne rækker, som er undtaget fra reglen:

d) Spillere, der deltager på 11M U-15 DR1, U-14 DR1 skal spilles fri for at kunne deltage i Ungdom 8M. Spillere på øvrige Ungdom 11M-hold er fritaget fra kravet om at skulle spilles fri efter turneringsreglementets § 19.9, § 19.10 og § 19.11 for at deltage på Ungdom 8M-hold, men skal dog overholde bestemmelserne i turneringsreglementets § 19.1

e) Spillere, der deltager på hold i U13 Drenge Øst, U13 Drenge Mester, U13 Drenge 1, U13 Pige Øst og U13 Pige Mester skal spilles fri efter reglerne i turneringsreglementets § 19.1, § 19.9, § 19.10 og §19.11 for at kunne deltage på et lavere rangeret hold. 

f) Spillere på lavere rangerede U13 hold er fritaget fra kravet om at skulle spilles fri efter reglerne i turneringsreglementets § 19.9 og §19.10. Spillerne på disse hold er dog ikke fritaget fra reglerne i turneringsreglementets § 19.1 og § 19.11, som omhandler de 2 sidste runder i turneringsrækken.

g) I U12 og yngre må spillere deltage i én kamp per ugedag. Spillere kan efterfølgende altid rykke op på et højere rangeret hold og skal ikke løses/”spilles fri” for at rykke ned på et lavere rangeret hold. Disse er også undtaget reglen i turneringsreglementets § 19.11 om at skulle spilles fri i turneringsrækkens sidste to kampe.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

1

  • Hvad sker der hvis klubben, vælger at undgå alle disse krumspring som beskrevet ovenfor, og tilmelde alle spillere på årgangen til det laveste hold og så rykke op ved behov?
    13. april 2017, 17:56    
    TFC Henrik Slott