Cirkulærer

Her vil vi forsøge at samle links til de cirkulærer, der har relevans for klubberne hos DBU Sjælland. Cirkulærerne er placeret på DBU's hjemmeside.LINK: Cirkulære om fusion, delvis fusion, overbygning eller øvrige samarbejdsformer

Cirkulæret regulerer i bred forstand de muligheder klubberne har for at etablere forskellige samarbejdsformer. Herunder har DBUs bestyrelse besluttet, at klubberne i Herre-DM og Kvinde DM alene kan samarbejde i regi af en fusion, delvis fusion eller overbygning mens klubber i lokalunionernes turneringer derudover har mulighed for at etablere klubsamarbejde og holdsamarbejde.

LINK:
Cirkulære om ændring af holdnavn
Her kan du finde reglerne for ændring af holdnavne.

LINK: Øvrige cirkulærer

Her kan du finde en oversigt over de øvrige cirkulærer.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første