Spillerdispensation

Her kan du læse om proceduren for ansøgning om spillerdispensation. Du kan også læse om de krav, der skal være opfyldt for at opnå spillerdispensation og de konsekvenser en tilladelse medfører.

(senest opdateret 27.2.2018)

Dette er reglerne og proceduren for ansøgning om spillerdispensation. Leder du efter de særlige regler for brug af 'for gamle spillere' uden ansøgning, så henviser vi til siden om speciel spillerbenyttelse.

Pokalturneringer og fællesrækker (Øst)
Bemærk, at spillere med aldersdispensation ikke kan benyttes i pokalkampe og i fællesrækkerne (Øst) for både drenge og piger. 

Her følger reglerne for spillerdispensation:

1) Dispensation udover speciel spillerbenyttelse gives kun af fysiske eller geografiske årsager. Fysiske årsager skal lægedokumenteres, mens geografiske årsager betyder manglende holdtilbud.
 
2) En dispensation medfører normalt en sportslig konsekvens, hvilket betyder, at holdet ikke kan blive puljevinder eller rykke op. En given dispensation gives for et halvt år ad gangen. Ønskes den ophævet, kan dette kun ske inden holdets første kamp eller i vinterpausen. 

3) Der må ikke på noget tidspunkt benyttes mere end to "for gamle" spillere pr. kamp, uanset om der foreligger en ekstraordinær dispensation eller spillerne opfylder kriterierne for speciel spillerbenyttelse. I 5- og 3-mands stævner må der ikke benyttes mere en én spiller, der er for gammel pr. kamp*.

4) DBU Sjællands bestyrelse har truffet en principbeslutning om, at der i henhold til § 7.1 - 7.2 i turneringsreglementet normalt ikke kan tildeles dispensation til, at drenge under 16 år og kvinder under 15 år må deltage i Herre- og Kvindesenior rækker.      

*Unionen kan efter ansøgning dispensere fra punkt 3) i særlige tilfælde. 
 
For spillere i børnerækker for U-12 og yngre vil det ikke medføre sportslige konsekvenser, men punkt 1) skal opfyldes før en ansøgning kan godkendes. 

For at ansøge om spillerdispensation skal man udfylde formularen 'Ansøgning om tilladelse til spillerdispensation'. Den udfyldte formular skal stiles til Bettina Pauck Hansen og sendes til mailadressen  eller med posten til DBU Sjællands Administration på Himmelev Bygade 64A, 4000 Roskilde.  

Det skal være én af klubbens officielle kontaktpersoner, som foretager denne ansøgning. Ansøgningsskemaet til spillerdispensation kan hentes ved at klikke på linket herunder:

Ansøgning om tilladelse til spillerdispensation

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

8

 • Opfordring til ændring af DBU Sjællands regler om spillerdispensation for børne- og ungdomsspillere!

  DBU har visionen – ”En del af noget større”. DBU anfører som en del af denne vision, at DBU vil gøre forskel i det danske samfund:
  - Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
  - Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion

  Endvidere fremgår det af visionen, at DBU vil udvikle dansk fodbold:
  - For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
  - For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans

  En af fodboldens store styrker i forhold til mange andre fritidstilbud er fællesskabet omkring et hold, en klub og et landshold – det at være ”en del af noget større”.

  Som børnetræner i en mindre breddeklub på Sjælland, synes jeg derfor, at det er ekstremt ærgerligt, at DBU Sjællands regler om ”Speciel spillerbenyttelse” og ”Spillerdispensation” kun i begrænset omfang støtter op om DBU’s flotte vision.

  Det fremgår flere steder på DBU’s hjemmesider, at man hos DBU er opmærksom på, at det kræver stor fokus og fleksibilitet, at fastholde børn og unge i fodboldklubberne. Tilsvarende budskab modtager man som træner på DBU’s glimrende C-licens kurser.

  Mange børn – og særligt drenge – starter et år senere i skole end den årgang, som de tilhører. Dette skyldes ofte, at deres biologiske udvikling ikke afspejler deres kronologiske alder. Disse børn udvikler et naturligt tilhørsforhold og fællesskab med den skoleårgang de følger.

  Når børn vælger, at starte på et fodboldhold sker det ofte for at være sammen med skolekammerater i fritiden. På fodboldholdet fastholder de trygheden i at være en del af et kendt fælles- og kammeratskab fra skolen og samtidig bliver de en del af et nyt fællesskab med nye kammerater.

  Hvis en spiller udelukkes for at være en del af fællesskabet omkring et fodboldhold pga. alder er den naturlige konsekvens, at spilleren stopper til fodbold og vælger et andet fritidstilbud hvor spilleren har mulighed for at være sammen med sine skolekammerater.

  På denne baggrund synes der ikke at være nogen fornuftige argumenter for DBU Sjællands regler om, at der kun kan benyttes en ældre spiller til kampe, hvis den pågældende spiller er født i sidste halvår (juli - december) året før pågældende aldersgruppe eller hvis der er modtaget særlig dispensation fra DBU Sjælland pga. fysiske eller geografiske årsager.

  Den helt naturlige regel burde være, at alle børne- og ungdomsspillere ALTID er berettiget til at spille sammen med den årgang/aldersgruppe som de følger i skolen.

  Dette ville understøtte DBU’s vision og fastholdelsen af fodboldspillere i de mange fodboldklubber rundt om i landet.

  De nuværende regler bidrager ikke fuldt ud til DBU’s vision om at ”gøre en forskel for sammenhold og fællesskab” eller ”til styrket integration og inklusion”. Reglerne medfører tværtimod:
  - at nogle børne- og ungdomsspillere bliver tvunget ud af et naturligt og sundt fællesskab, som de ofte har være en del af i flere år.
  - at samfundet og lokalområder oplever øget risiko for rodløse børn og unge, som ikke indgår i meningsfulde og demokratiske fællesskaber i fritiden.
  - at DBU reducerer mulighederne for at udvikle dansk fodbold for at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold.
  - at DBU reducerer mulighederne for at skabe gælde og begejstring for så mange spillere som muligt.

  Det bærende element i børne- og ungdomsfodbolden er fællesskabet og glæden ved fodboldspillet. Det er ikke så afgørende om der er en, to eller tre spillere, der er et år ældre eller yngre på et hold. Det vigtigst er, at spillerne oplever jævnbyrdige kampe og dette ansvar hviler i sidste ende på trænerne rundt omkring i landet.

  Det er indlysende, at der må være nogle klare regler for hvilke spillere, der kan benyttes i de enkelte årgange/rækker. DBU’s regler for børne- og ungdomsfodbold bør dog understøtte glæden og fællesskabet ved fodbold og ikke mindst fastholdelsen af fodboldspiller i fodboldklubberne så lang tid som muligt. Jeg håber derfor, at DBU Sjælland vil revurdere og ændre reglerne så børne- og ungdomsspillere ALTID er berettiget til at spille sammen med den årgang/aldersgruppe som de følger i skolen.

  27. marts 2018, 18:22    
  Rickard Patel


 • Der blev vedtaget i 2009, at spillere altid kunne gå til fodbold med deres klassekammerater for børnefodbolden:
  http://www.dbusjaelland.dk/news/newsShow.aspx?id=251169

  Her henvises til oktober-kvartalreglen. Den har jeg søgt efter, hvad går den ud på, og gælder artiklen ovenfor fortsat?

  Karsten
  17. oktober 2015, 11:38    
  Karsten Meyland Lemche


 • Jeg kan ikke være mere enig med Schacht! Vi har nemlig fuldstændig samme problem i vores lille klub. Et andet argument for brug af mere end to for gamle spillere er, at holdkortet nu er elektronisk, og at det derfor er meget nemt at holde et øje med de hold der benytter sig at dispensation. Et eksempel kunne være, at det ikke synes i orden at et hold med dispensation spiller i A-rækken, ligesom det ikke er i orden at man end ikke kan klare sig i D-rækken, fordi man er tvunget til at stille op i en årgang højere.
  I sidste ende handler det for alle vel bare om at man spiller på et niveau der passer uanset alder? Jeg synes i øvrigt at jeg har set mange såkaldte begyndere i D-rækken, der ikke havde et forventet begynderniveau. Og dette gør det bare utroligt svært for et hold med 66% for unge spillere.....
  13. september 2015, 11:33    
  Peter Winther Hedegaard


 • Hej @Schacht

  Dialogmødet er helt åbent for forslag og ideer. Det kan du også se i invitationen.

  Så hvis du kan se en fordel i, at man kan benytte 3 eller fire spillere fra en ældre årgang, så synes jeg da, at du bør bringe det frem på mødet.

  Nu ved jeg ikke hvilke rækker du tænker på, men på sin vis er ordningen allerede i brug i de laveste ungdomsrækker (U-13 til U-19), hvor du kan benytte op til 5 "gengangere".

  Det er angivet i § 19.4 i turneringsreglementet:

  "Spillerbenyttelse i laveste ungdomsrækker 11-mands: Op til fem spillere, som har spillet samme dag eller før, kan deltage i U-19 drenge 2, U-17 drenge 3, U-16 drenge 3, U-15 drenge 4, U-14 drenge 4, U-13 drenge 4, U-19 pige, U-17 pige 2, U-15 pige 1, U-14 pige 1 samt U-13 pige 3. Benytter man samtidig 2 spillere under reglen om speciel spillerbenyttelse, så må man højest benytte 3 gengangere.

  Med Venlig Hilsen
  20. januar 2015, 14:18    
  Peter Vest Hansen


 • Hej Peter
  Min klub har også spurgt mig om jeg vil deltage i mødet, men jeg kan ikke se noget formål med det, da i ikke vil ændre reglerne, så man har mulighed få at fx have 3 eller 4 spillere med fra en ældre årgang.
  Det er jo ikke ensbetydende med at fordi man fx har 4 spillere fra årgangen før at det så er spillere som er bedre fodboldspillere, sådan er det ihvertfald ikke i vores klub/årgang
  20. januar 2015, 14:04    
  Schacht


Vis alle kommentarer