Supplerende spillercertifikat

Her kan du læse om reglerne for supplerende spillercertifikat.

(Senest opdateret juli 2016)

Der kan være omstændigheder i en ungdomsspillers liv, der gør det nødvendigt for spilleren at få et supplerende spillercertifikat. 

Det kan være, at spilleren er skilsmissebarn og forældrene bor i forskellige byer. Det kan også være, at spilleren går på en efterskole, hvor skolen forlanger at få et supplerende certifikat udstedt.

Spillercertifikat i moderklubben
Spillercertifikatet ligger hos moderklubben og den alternative klub, efterskole eller lignende skal derfor ansøge om et supplerende certifikat.

Følgende retningslinier er gældende for begge typer dispensation:  

 • Der gives kun halvårsdispensation (Det dog muligt at ansøge om forlængelse).

 • Det er moderklubben, der skal være i besiddelse af det originale spillercertifikatet, og den alternative klub, efterskole eller lignende, der skal have det supplerende spillercertifikat.

 • Der gives ikke dispensation, såfremt de to klubber er i samme pulje.

 • Spilleren må kun repræsentere en klub per kalenderdag.

 • Spilleren skal have bopæl begge steder

Sådan søges supplerende spilletilladelse

Det er som udgangspunkt spilleren selv, der ansøger om supplerende spilletilladelse.

1. Spilleren logger ind i Mit DBU (i toppen af www.dbu.dk) og vælger menuen Mine Oplysninger > Supplerende spilletilladelser.

2. Moderklubben modtager så en mail om, at der ligger en ansøgning om supplerende spilletilladelse klar og kan godkende den i KlubOffice. 

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.

Denne proces sikrer, at alle parter er indforstået med og har godkendt spilletilladelsen. Den supplerende spilletilladelse vil fremgå i spillerens Fodboldpas og i klubbens KlubOffice - dog først når spillerne også er meldt ind i klubben. Det er naturligvis vigtigt, at spilleren er registreret med korrekt mailadresse.

Klubben kan hjælpe spilleren igang

Spillerens moderklub kan også hjælpe spilleren i gang med processen. 

1. Det kan gøres ved at klikke sig ind på medlemmet i KlubOffice og vælge højrefanen Fodboldspiller. 

2. Der finder man en knap med teksten Anmod om supplerende spilletilladelse. Herefter modtager spilleren en mail om at godkende via Mit DBU, hvorefter den afgivende klub modtager mail om at godkende i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.


Se mere i denne vejledning: Supplerende spilletilladelser
Ansøgningen skal sendes til info@dbusjaelland.dk og i emnefeltet skal der stå 'Ansøgning om supplerende spillercertifikat'.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

3

 • @ElPrebsi,

  Jeg kan se at links bliver lidt ødelagt... men copy/paste hele adressen ind i din browser, så spiller det :-)
  15. oktober 2018, 13:22    
  Heidi Lüthje


 • @ElPrebsi,

  Se venligst vores klubservice site her: http://klubservice.dbu.dk/kluboffice/vejledning/personer/medlemmer/supplerende-spilletilladelser/

  og her: http://klubservice.dbu.dk/mit-dbu/supplerende-spilletilladelse/

  Håber at det viser praktikken i det :-)
  15. oktober 2018, 13:21    
  Heidi Lüthje


 • Det kunne være fint med et praktisk eksempel på, hvem der skal gøre hvad ifbm. supplerende spilletilladelse - gerne med et par screenshots fra KlubOffice / mitDBU.
  15. oktober 2018, 12:52    
  ElPrebsi