Omkostningsgodtgørelse for breddedommere

Omkostningsgodtgørelse for breddedommere i DBU Sjællands rækker samt Danmarksserien.

(taksterne er gældende fra 1.1.2017, siden er senest opdateret 22.12.2016)

Følgende aftale om honorar er gældende for breddedommere i Danmarksserien og DBU Sjællands rækker.

Klik her for omkostningsgodtgørelse for elitedommere i DBU's rækker 

UDENDØRS FODBOLD  
Kamptype

Honorar pr.

kamp

pr. 1/1 2017
 

Herre DS – omkostningsgodtgørelse

 228,00 kr.

Herre DS – udetillæg

 70,00 kr.

Herrerækker under DBUs lokalunioner

90 minutters kampe

 228,00 kr

Oldboys, master og veteraner - 11 mandskampe  199,00 kr. 
Oldboys, master og veteraner - 7-, 8- og 9-mandskampe

(dog skal kampene minimum vare 2 x 30 minutter) 
199,00 kr. 



Seniorkvinderækker
 

 

Kvinderækker under DBUs Lokalunioner

90 minutters kampe 

 228,00 kr.

Oldgirls, master og veteraner - 11-mandskampe  199,00 kr.
Oldgirls, master og veteraner - 7-, 8- og 9-mandskampe

(dog skal kampene minimum vare 2 x 30 minutter)
 199,00 kr.



Herrer ungdom
 

 

U19 DBU – omkostningsgodtgørelse

 228,00 kr.

U19 DBU – udetillæg

 70,00 kr.

U17 DBU – omkostningsgodtgørelse

 203,00 kr.

U19 – LU

 228,00 kr

 Kampe i minuttal  
 Kampe minuttal 80  203,00 kr.
 Kampe minuttal 70  178,00 kr.
 Kampe minuttal 60  152,00 kr.
 Kampe minuttal 50  127,00 kr.
 Kampe minuttal 45  114,00 kr.
 Kampe minuttal 40  102,00 kr.
 Kampe minuttal 30  76,00 kr.
 Kampe minuttal 20  50,00 kr.

 

Kvinder ungdom

 

 U19 LU - omkostningsgodtgørelse

 228,00

 U17 DBU – omkostningsgodtgørelse

 224,00 kr.

 

Alle ungdomsrækker under DBUs lokalunioner

(samme som under herreungdom)

 
 

Færge/P-afgift -Afregnes efter indsendelse af bilag

 
Ekstra kampe

I forbindelse med hovedkampen betales med

omkostningsgodtgørelse afhængig af, hvilken

kamp der er tale om.
 
 

Aflyste og afbrudte kampe

Hvordan er reglerne ved udbetaling af

omkostningsgodtgørelse (honorar og kørsel)

ved aflyste kampe etc.?




Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet,

som har afgivet bindende svar den 24.08.2006.

Skatterådet bekræfter, at der ikke kan udbetales

skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen

aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører

forgæves til kampstedet.



1. Kan der, jf. ligningsloven § 7 M, udbetales skattefri

omkostningsgodtgørelse på op til 150 kr. pr. kamp

(kr. 221 jf. nye satser) til en idrætsdommer, som er

mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af

dommeren på kampstedet)? Svar Ja



2. Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse

til en idrætsdommer på op til 150 kr. pr. kamp,

(kr. 221 jf. nye satser) når kampen aflyses i så god tid,

at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet?

Svar: NEJ



3. Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkost-

ningsgodtgørelse på op indtil 150 kr. pr. kamp,

(kr. 221 jf. nye satser) såfremt en kamp må afbrydes

før tid? Svar: JA



Ovennævnte regler benyttes.

 
Udbetaling af udetillæg - udbetaling af udetillæg

finder ikke sted i kampe under DBUs lokalunioner

Udetillæg udbetales efter følgende kriterier:



Kampe uden udvikler:


Mødetid før kamp: 1 time

Kampen: 2 timer

Omklædning: 1 time

Kørsel: 1 time – efter den tid, som Carl Bro systemet

angiver.



Over fem timer = udetillæg



Kampe med udvikler

Udetillæg udbetales

 
Udetillæg – omkringliggende øer (gælder øer hvortil

der kun er færgeforbindelse - eksempelvis (Fanø, Læsø,

Samsø).

Under forudsætning af fravær over fem timer udbetales

udetillæg ved rejser til/fra de

omkringliggende øer

Tidsangivelsen på dbunet.dk benyttes til at

afgøre om kampen er pålagt udetillæg. Den

enkelte dommer retter selv henvendelse til LU,

hvis kriterierne om transporttid er opfyldt:



Mødetid før kamp: 30 minutter

Kampen: 120 minutter

Omklædning: 30 minutter

Ventetid færge: 30 minutter

Transporttid: 90 minutter



Udetillæg omkring øer kan komme til udbetaling både i

DBU og LU rækker, hvis kriterierne er opfyldt.

 70,00 kr.



Enkeltstående kamp
minimum 152,00 kr. 
Dommerudviklere   228
Dommervejledere  180 
Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil ( < 20.000 km/år)  3,53 
Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil ( > 20.000 km/år)  1,93 
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter  0,52 
FUTSAL OG INDENDØRS FODBOLD  
   
Minuttakst  2,53 kr.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første