Klager: Sådan behandles klager

Her kan du læse om proceduren ved klager over dommere, vejledere og udviklere.


(vedtaget af bestyrelsen 24.11.2014)

Behandling af klager over dommere/udviklere/vejleder
Her kan du læse, hvordan klager over dommere/udviklere/vejledere behandles hos DBU Sjælland. 
  • Alle modtagne officielle klager behandles af den ansvarlige administrator af DBU Sjælland dommere.
  • Alle klager tilsendes dommeren/udvikleren/vejlederen som orientering og mulighed for supplerende kommentarer.
  • Som udgangspunkt foretages ikke yderligere, hvilket meddeles til dommeren/udvikleren/vejlederen af administrator.
  • I helt grelle tilfælde omkring lovstof og lignende vurderer administrator behovet for ekstra udviklinger eller andre tiltag, hvilket meddeles dommeren/udvikleren/vejlederen.
  • Alle modtagne klager forelægges DBUS’ dommergruppe som bilag ved den årlige indrangering.
Behandling af indsigelser mod indrangering af dommere/udviklere/vejledere
Her kan du læse om behandlingen af sager, hvor en dommer/udvikler/vejleder gør indsigelser mod sin indrangering.
  • Alle indsigelser tilsendes den respektive ansvarlige indrangeringsgruppe for en fornyet gennemgang, som undersøger om noget væsentligt skulle være blevet overset.
  • Dette meddeles klubben/dommeren/vejlederen/udvikleren ved modtagelse.
  • Efter fornyet gennemgang meddeles dette til ”klageren” med oplysningen, at dette er den endelige afgørelse.
  • Det koster intet gebyr at indsende en indsigelse

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første