DBU B3-Træner

B3-træner er en del af den nye B-træneruddannelse
Pr. 1. januar 2018 vil B-licensen bestå af 3 kursusforløb: B1, B2 og B3. Dvs. man skal have gennemgået alle tre kursusforløb for at kunne gå til B-eksamen og derved erhverve en B-licens.
Se oversigt over træneruddannelse pr. 01.01.2018

Målgruppe
Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. DBU B3-træner er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse. Se den grafisk indplacering i forhold til de øvrige uddannelser ved at klikke på link. (Afventer)
 
Formål
Kurset tager udgangspunkt i kursistens hverdag og sigter på, at udvide kursistens kompetencer i fodboldtrænerrollen både på og uden for banen. 

Indhold
indholdet på kurset er centreret omkring følgende emner:
  • Gruppe- og holdtræning med udgangspunkt i egen spillestil
  • Praktisk trænergerning
  • Sæsonplanlægning
  • Standardsituationer
  • Talent identifikation
  • Kampanalyse
  • Som en del af B3 gennemfører kursisten et supervisionsforløb.
Forløb og tidsforbrug
Kurset har en samlet varighed på 24 undervisningstimer Hertil kommer tid til hjemmeopgaver og supervisionsforløb

Kurset udbydes over to weekender á henholdsvis 2 dage og 1 dag med 8-12 ugers mellemrum med tid til supervisionsforløb.

Afvikling
B3 afvikles i hele Danmark. Der er ingen overnatning på kursusstedet i de pågældende weekender. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan kursisten bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af kursisten selv. Kursisten følger undervisning i en ”klasse” på maksimalt 12 kursister og en instruktør.
  
Kvalifikationskrav
Det kræves at kursisen har gennemført B1 og B2.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Pris for B3-træner
kr. 6.900,- Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning og materialer. Kørsel for egen regning også ved supervisions forløb.

Kompetence
Kursisten bliver i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på bredde niveau.

Eksamination (Licens og bevis)
Eksamination er valgfri. Kursister kan vælge at gennemføre B3 uden at gå til eksamen. I så fald udleveres et kursusbevis som dokumentation. For at erhverve UEFA B-licens, skal kursisten efter forløbet gennemføre en separat tre-timers B-eksamen. 

Tilmelding
Se yderligere information om datoer og undervisningssteder via vores kursussøgning. Skriv B3 i øverste søgefelt, find dit hold og tilmeld dig direkte.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første