DBU C1-træner

Foto: Henrik Bjerregrav


DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne og ungdomstrænere. 
Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor I tidligt i forløbet involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart nu og her for alle trænere på begynderniveau.
Kurset har stort fokus på de redskaber og greb, du som træner kan gøre for at få en træning til at fungere.

Optagelseskriterier
Du skal være fyldt 13 år inden uddannelsesstart.

Formål
På basiskurset får du blandt andet viden om:
 • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
 • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
 • Principper og aftaler
 • Individet som person og som fodboldspiller
 • Når træneren hedder far eller mor
 • Forudsætninger for udvikling og læring
 • Trænerens egen adfærd
 • Observation
 • Metoderne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”
Varighed
10 timers kursus fordelt på én times forberedelse som onlineundervisning, 8 timers fremmøde (to gange af fire timer) og én times refleksionsmodul online.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DBU C1-træner”. Kursisten modtager et DBU C1-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær. DBU C1-træner er et nødvendigt grundlag for optagelse på DBU C2-træner. 

Tilmelding
DBU C1-træner kan afvikles i egen klub (se nedenfor) eller du kan deltage på et åbent kursus.  

Tilmeldingen til C1 på et åbent kursus er snart tilgængelig, så hold øje med kurserne på søg træneruddannelse, hvor du kan se datoer og undervisningssteder via kursussøgning. 
Åbent kursus koster: Kr. 950,- pr. kursist (inkl. kursusmateriale og forplejning).

Kursus i egen klub?
DBU C1-træner kan afholdes i jeres egen klub - et klubkursus bestilles her. 
For at afholde kurset, skal klubben sørge for følgende: 
 • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses 
 • Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen) 
 • Bolde, toppe og veste   
 • God forplejning til deltagere og instruktører
Kurset varer 8 timer foruden en times forberedelse (online) og en times refleksion (online). 
De 8 timers fremmøde kan afvikles i klubben over én dag eller over to mødegange (anbefales af DBU). 

Klubkursus i egen klub koster: Kr. 4.350,- (efter tilskud fra DBU på kr. 2.500,-) + kr. 80,- pr. kursist (kursusmateriale).


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første