Opretholdelse af trænerlicens

I forbindelse med indførelsen af klublicenssystemet, er det påkrævet for trænere, som fungerer på bestemte niveauer herhjemme, at besidde en ”DBU-licens”. En sådan trænerlicens er dog tidsbestemt, idet UEFA´s retningslinjer lyder på en gyldighedsperiode på tre år. Vil man opretholde sin licens, skal man deltage på efteruddannelse. I dette afsnit kan du læse om retningslinjerne for opretholdelse af licenserne. Hvis man har flere licenser skal man kun efteruddanne sig på det højeste niveau. Hvis man f.eks. både har C-licens og B-licens, skal licensindehaveren kun efteruddanne sig på B-licensen. Herved er C-licensen automatisk opdateret.

Se retningslinjer for efteruddannelse her:

Hvis trænerlicensen udløber og den ikke straks fornyes gælder følgende regler for generhvervelse af licens

Udløb af C-licens
  • Er der gået 0-4 år efter udløb af licens skal man erhverve det krævede antal point til C- refreshment (15 point).
  • Ved mere end 4 år efter udløb af licens kræves ny C-eksamen + det krævede antal timer til C-refreshment (15 point).
Udløb af B-licens
  • Er der gået 0-4 år efter udløb af licens skal man erhverve det krævede antal point til B- refreshment (20 point).
  • Ved mere end 4 år efter udløb af licens kræves ny B-eksamen + det krævede antal timer til B-refreshment (20 point)
Udløb af A-licens / GK -A-licens
  • Er der gået 0-4 år efter udløb af licens skal man erhverve det krævede antal point til A- refreshment (21 point).
  • Ved mere end 4 år efter udløb af licens kræves et supervisionsforløb + det krævede antal timer til A-refreshment (21 point).
Udløb af PRO-licens
  • Er der gået 0-4 år efter udløb af licens skal man erhverve det krævede antal point til PRO- refreshment (21 point).
  • Ved mere end 4 år efter udløb af licens kræves et supervisionsforløb + det krævede antal timer til PRO-refreshment (21 point).

BEMÆRK! For uddannelser, der er af ældre dato indplaceres disse efter gældende regler.