DBU - Talent ID for scouts

Kursus i talentidentifikation og scouting

børn

Målgruppe

Kurset henvender sig til scouts, trænere og talentansvarlige, der arbejder med at scoute og rekruttere spillere i ungdomsfodbold.


Formål

Det er formålet med uddannelsen at uddanne kursisterne til at identificere og scoute talenter på elitært niveau.

Indhold

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Talentbegrebet
  • Talentidentifikation
  • Scouting
  • Kampobservationer
  • Forskellen på præstation og potentiale
  • Den relative alderseffekt
  • Eksempler på registreringsdatabaser
  • Retningslinjer og regler for scouting


Varighed og forløb

Kurset fordeles over fire hverdagsaftener.

Hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 undervisningstimer.

Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde.


Afvikling

Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Der stilles en række obligatoriske hjemmeopgaver, der skal løses som udgangspunkt til den kommende undervisningsgang. Omfanget af hjemmeopgaver vurderes at være ca. 5 timer i alt.


Kvalifikationskrav

Optagelse på uddannelsen kræver som minimum en B1-træner


Refreshment

Kurset kan anvendes til refreshment på B- og A-licens. Der tildeles 21 timers refreshment ved fuld deltagelse i kurset.


Pris

Kursuspris: kr. 4.950,-.


Tilmelding

Via kursussøgning  Skriv Talent-id i øverste søgefelt

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første