Fodboldens Corona-regler

Læs seneste version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 20. november 2020 her (OBS: Der er ikke foretaget nogle indholdsmæssige ændringer af protokollen fra den 29. oktober, udover ændring af datoen, da de nuværende restriktioner er forlænget til foreløbigt den 13. december 2020):

OBS: Fodboldens Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer. Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, man skal rette sig efter.

 


Plakater

Grafik med Fodboldens Corona-regler:

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler', som skal hænges op på jeres anlæg. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.

Tilskuere til udendørs kampe og stævner:

Derudover er der også lavet en plakat, som beskriver reglerne for tilskuere ved kampe under corona. Den finder du i A3 her og i A4 her.

Tilskuere til indendørs fodbold:

Denne plakat kan bruges til ophængning i haller, hvor der skal spilles indendørs fodbold.

Omklædningsrum:

Denne plakat kan bruges til ophængning udenfor omklædningsrum. Der er mulighed for at skrive på, hvor mange der må være i det pågældende omklædningsrum af gangen.


Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

FAQ senest opdateret den 30. oktober 2020.

 

Generelt

HAR DBU EN HOTLINE, HVOR VI KAN STILLE SPØRGSMÅL, SØGE RÅD OG VEJLEDNING?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Må vi åbne fodboldklubben?+

Fodboldklubberne fik lov at starte genåbningen under særlige regler fra den 12. maj 2020, hvor Kulturministeriet opdaterede deres retningslinjer.
De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet kan ses her.
De seneste retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund kan ses her.

Skal vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte aktiviteter op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når der startes op.

HVAD BETYDER DET, AT DER SKAL SKILTES MED 'FODBOLDENS CORONA-REGLER'?+

Retningslinjerne fra DIF og DGI siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Derfor skal Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til ovenfor.

I er derudover også velkomne til at hænge Sundhedsstyrelsens plakat med gode råd til udendørs idræt op. Den findes her.

HVORFOR ANBEFALER DBU, AT DER ER EN CORONA-VEJLEDER PÅ ANLÆGGET?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal f.eks. kunne hjælpe og vejlede trænerne.
Derudover kan en Corona-vejleder være med til at sikre, at der ikke opbygges for tætte forsamlinger.

HVAD BETYDER DET, AT VI SKAL MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I AKTIVITETERNE?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

MÅ PERSONER I RISIKOGRUPPE DELTAGE I AKTIVITETER I KLUBBEN?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON I KLUBBEN BLIVER SMITTET COVID19?+

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette. Hvis spilleren har deltaget i kamp/stævne, skal modstandere og dommere også orienteres om den positive test.

Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. Se mere om anbefalingerne til ’nære kontakter’ her.

Hvad gør klubben, hvis et medlem bliver smittet med corona?

Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger jeres håndtering af:

 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Overvejelser efter en positiv corona-test
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for corona.

Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

(Kilde: DIF)

Se desuden flere gode råd her.

En ny funktion i KlubOffice gør det nu let for jer at kontakte personer, der har deltaget i en given aktivitet (kamp, træning eller lignende).

Se hvordan teknologien i KlubOffice kan hjælpe jer her. 

MÅ VI LAVE SOCIALE ARRANGEMENTER I KLUBBEN?+

Pr. 19. september 2020 opfordrer DIF og DBU på det kraftigste til, at sociale aktiviteter i fodboldklubberne aflyses.

 

HVOR MANGE MÅ VI VÆRE TIL VORES GENERALFORSAMLING/REPRÆSENTANTSKABSMØDE?+

Generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det vil være en konkret vurdering, om kriteriet ”i al væsentlighed” kan siges at være opfyldt. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx forplejning i en bar, på et bord eller lignende. Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe forplejning ned til deltagernes pladser. 

Kravet om en ”fast plads” gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for fx at gå ind i et tilstødende lokaler (fx en restaurant) og spise frokost dér, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

 

Husk konsekvenserne, hvis jeres møde har været udsat

Hvad gør I, hvis mødet har været udsat?

Hvis et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling har været udsat, bør I i bestyrelsen gøre følgende:

 

 1. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt

Det udsatte møde skal nu afholdes hurtigst muligt. Bemærk, at det er det ordinære møde, der har været udsat og derfor også det ordinære møde, der afholdes nu, efter den normale dagsorden for mødet. Hvis mødet aldrig blev varslet før nedlukningen, skal mødet varsles nu, og den normale procedure for dette skal følges. Hvis mødet var varslet og forslag var indkaldt før nedlukningen, skal processen blot genoptages, og det nye møde skal indkaldes med passende varsel. 

 

 1. Bestyrelsen som forretningsministerium

Bestyrelsen har under udsættelsen ageret som et forretningsministerium, der har holdt driften kørende. Bestyrelsen kan overveje nu at aflægge en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne – udover beretning og regnskab for det foregående år - også orienteres særskilt om mellemperioden. Herved sikrer bestyrelsen gennemsigtighed og god forvaltning. 

 

 1. Regnskab 

Regnskab for foregående år har været udfærdiget og revideret efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet skal nu forelægges på det udsatte møde.    


Kilde: DIF & Politiet
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 ved idrætsaktiviteter for børn og unge op til 21 år – tæller en 21-årig med som en ung eller en voksen?+

Børn og unge til og med 21 år tæller med i kategorien børn og unge.

Må vi holde forældremøder? Spillermøder?+

Vi opfordrer til, at møder afholdes digitalt.
Hvis der afholdes fysiske møder skal det gældende forsamlingsforbud overholdes.
Hvis alle deltagerne sidder ned på en fast plads med ansigtet vendt samme retning (fx mod en scene) må der være op til 500 forsamlet (hvis lokalet er stort nok – der skal være minimum 2 kvadratmeter gulvareal pr. person og det skal være muligt at holde minimum en meters afstand til andre deltagere). Der skal være minimum 2 meter fra ”oplægsholderen” ned til forreste række tilhørere.

Træning

KAN UNGDOMSTRÆNERE (UNDER 18 ÅR) HAVE ANSVARET FOR EN GRUPPE SPILLERE?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe børn.

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Fodbold må gennemføres med fysisk kontakt, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Der skal være tale om sporadisk kropskontakt.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Hvordan sikrer vi, at vi overholder forsamlingsforbuddet, når vi træner?+

Børn og unge til og med 21 år må maksimalt træne 50 personer sammen inkl. en træner/voksen (som gerne må være over 21 år).

Hvis man deler de 50 i mindre grupper, må der gerne skiftes mellem disse mindre grupper under træning. Det betyder følgende:

Har man 2 grupper med 25 personer i hver, må der gerne skiftes mellem de to grupper, men der må så ikke skiftes mellem andre end de to grupper, så overstiger man forsamlingsforbuddet.

Har man 5 grupper med 10 i hver, må der gerne skiftes mellem de fem grupper, men der må ikke skiftes med gruppe 6, så overstiger man forsamlingsforbuddet. 

Skifter man mellem grupper under træning, skal man skifte mellem de samme grupper og med de samme personer i. Det må maksimalt være 50 personer, der skiftes imellem.

Hvis der er tale om spillere over 21 år (fra 22 og opefter) må der pr. 26. oktober 2020 kun trænes i grupper af 10. Flere forskellige grupper af 10 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Derudover er det vigtigt, at banerne er opmærket korrekt, så hele fodboldanlægget ikke anses som et samlet område.

KAN SPILLEREN SKIFTE GRUPPE FRA GANG TIL GANG? KAN MAN VÆRE MED I EN GRUPPE OM TIRSDAGEN OG EN ANDEN GRUPPE OM TORSDAGEN?+

Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.

Dette gør det nemmere for foreningerne at monitorere, hvem der har trænet med hvem.

KAN EN MÅLMAND BLIVE TRUKKET UD AF EN TRÆNINGSGRUPPE OG DEREFTER KOMME TILBAGE IGEN?+

Hvis man gerne vil lave særlig målmandstræning, tæller både målmanden og målmandstræneren med i træningsgruppen. Målmanden og målmandstræneren skal blive på gruppens bane eller have deres helt egen bane. Der må ikke fx trækkes en målmand ud fra en gruppe, der så kommer over på en anden gruppes bane og laver målmandstræning med en anden målmand og målmandstræner der.

Må vi have tilskuere til træning?+

Ja, hvis klubbens bestyrelse beslutter det, og retningslinjerne for tilskuere, som står i protokollen for Fodboldens Corona-regler, følges nøje. 

Hvor mange voksne må deltage i en aktivitet for børn og unge til og med 21 år?+

Der må være det nødvendige antal voksne til stede ved afvikling af aktiviteter for børn og unge op til og med 21 år.

En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

De nødvendige voksne tæller med i forsamlingsforbuddet på 50.

Hvad gælder for et seniorhold med udøvere, der primært er under 21 år, men har et par enkelte udøvere, der er over 21 år? Må spillere over og under 21 år deltage i samme træning?+

Det må de gerne, men så gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
at 8 spillere over 21 år, ikke må deltage i samme træningsgruppe som 16 spillere under 21 år.

Voksne udøvere må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til og med 21 år. En undtagelse for dette er, hvis der er tale om forældre-/barnfodbold, hvor forældrene er en forudsætning for børnenes deltagelse.

Må vi lave en seniortræning (med voksne over 21 år) med fire undergrupper á 4-5 spillere, der spiller mod hinanden skiftevis i en time?+

Nej, det må man ikke.

I så fald vil der være tale om, at 16-20 voksne er forsamlet, fordi grupperne krydses med hinanden, når de spiller imod hinanden. Der må maks. være 10.

Skal trænere bruge mundbind indendørs?+

Ja, træneren skal bære mundbind som alle andre, dog ikke under selve træningen/kampen.

Faciliteter

MÅ VI ÅBNE VORES KLUBHUS/CAFETERIA?+

Ja. 

Der skal dog bæres mundbind under færdsel i alle offentligt tilgængelige indendørs lokaler (inkl. klubhuse. Dette gælder ikke, når man sidder ned.

Børn under 12 år er ikke underlagt kravet om mundbind.

Vær opmærksom på, at klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, hvilket betyder:

 • Kravet om mundbind gælder både for gæster og ansatte. Vi anbefaler tydelig skiltning, så man ved, at man skal bære mundbind.
 • Der indføres krav til skiltning i klubhuset, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være derinde. Der skal være minimum 2 kvadratmeter per person, når folk i det væsentlige sidder ned.
 • Derudover skal der være skærpet fokus på overholdelse af kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse).
 • Klubhuset skal lukke senest kl. 22.00.
 • Det anbefales desuden, at caféområdet er tydeligt afmærket og adskilt fra fodboldanlægget, hvis caféområdet har et udendørs areal.

Hvis I åbner klubhuset, bør følgende overholdes:

 • Lokalet bør være tilstrækkelig stort til, at alle kan holde afstand.
 • Der skal være mulighed for håndvask eller håndafspritning 
 • Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning.
 • Undgå fysisk kontakt, når I mødes i klubhuset – og følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger

Og som med alle andre aktiviteter skal forsamlingsforbuddet overholdes, og sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges.

 

Angående salg i cafeteria:
DIF's anbefalinger er, at kantiner, cafeteriaer, restauranter mv. der er drevet professionelt af forpagtere, af lønnede eller af frivillige, og som kan overholde de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse (se reglerne her), godt kan åbnes.
Foreningerne skal selvfølgelig være opmærksomme på, at det i mange tilfælde er dem, som er ansvarlige for, at retningslinjerne overholdes. Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

Salg fra cafeteriet er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som er lavet af Erhvervsministeriet. Dette betyder, at personer gerne må opholde sig i cafeteriet og nyde deres mad og drikke under de samme forudsætninger, som man må på en restaurant. 

I forbindelse med åbningen af cafeteriet skal I være opmærksomme på følgende:

 • Cafeterielokalet skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der skal laves afstandsmarkering ved disken, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
 • Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet, fx via et skilt på døren
 • Udendørsarealer som tilhører cafeteriet, dette kunne fx være en terrasse, indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling. Terrasser mv. skal være tydeligt afmærkede, og det er ikke tilladt at sætte bænke op på græsarealer, da disse typisk hører med til arealet, der bruges til træning, og dermed er underlagt et andet reglement (som er protokollen for træning)
 • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
 • Der skal udarbejdes en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, kasseapparater, dankortterminaler m.v. som hyppigt berøres af mange.
 • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Åbningen af cafeteriet skal respektere forsamlingsforbuddet, og I må således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Cafeteriet kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem selskaberne. Cafeteriet indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Udendørs caféområder skal være afmærket, så de er en tydelig og integreret del af caféen. Det betyder, at der ikke må sættes borde, stole og lignede op i områder, som ikke er en integreret del af caféen/cafeteriet. 

 

MÅ OMKLÆDNINGS- OG BADEFACILITETER ÅBNES?+

Ja, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer for rengøring følges, og der gøres rent mindst en gang dagligt, og oftere ved mange gæster/brugere.

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Omklædningsrummene må bruges både i forbindelse med træning og kamp.

Der er ikke nogen specifik antalsbegrænsning for antal personer i et omklædningsrum (ud over det overordnede forsamlingsforbud). Der skal dog være minimum 4 kvadratmeter gulvareal pr. person. Det skal være muligt at holde god afstand.

Der skal ikke bæres mundbind i omklædningsrum.

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL TOILETFACILITETER?+

Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Toiletterne skal rengøres hyppigt, og der skal være sæbe og sprit tilgængeligt.

Husk, at der er indført krav om brug af mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs.

HVORFOR MÅ DER VÆRE SAMME ANTAL SPILLERE PÅ EN 5-MANDSBANE SOM PÅ EN 11-MANDSBANE?+

Forsamlingsforbuddet skal overholdes inden for den afmærkede bane. Det betyder altså, at der kun må være det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver, på en afmærket 11-mandsbane, ligesom der må være samme antal på en afmærket 5-mandsbane. Der skal blot sikres 4 kvadratmeter pr. person.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt fx at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

HVORDAN SKAL VI OPMÆRKE ZONER/BANER?+

Opmærkningen af baner kan ske enten med kridt, kegler, snor eller lignende. Det skal være tydeligt, hvilket omræder banen dækker.

Når I opmærker zoner/baner til kamp, skal I nu også tilføje et udskiftningsfelt. Se grafik i protokol.

I skal nu særligt være opmærksomme på afstanden til næste bane. Afstanden skal være minimum 2 meter og tæller fra udskiftningsfelt til udskiftningsfelt.

Vær også opmærksomme på at afmærke et tydeligt område, hvor tilskuere må befinde sig, når der er kamp.

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT AT LAVE AFMÆRKNINGER TIL BÅDE UDSKIFTERE/TRÆNERE OG TILSKUERE??+

Dette er for, at der er en klar anvist plads til alle på anlægget, så forsamlingsforbuddet kan overholdes. Personer, der befinder sig uden for en opmærkning, ophæver i princippet de eksisterende opmærkninger, og hele anlægget kan dermed betragtes som ét stort område, hvor der kun må befinde sig antallet i det gældende forsamlingsforbud.

Derfor er det vigtigt, at banen er opmærket til spillere og dommere, og at der derudover er opmærket områder til trænere og udskiftere, samt et særskilt område til tilskuere. 

Når der er opmærket et særskilt område til tilskuere, må der i alt befinde sig 500 personer til én fodboldaktivitet (inkl. de aktive spillere, trænere og evt. dommere og ledere). I tilskuerområdet skal der dog være minimum 2 kvadratmeter pr. person, og tilskuerne skal sidde ned på stole for at mindske den potentielle smittespredning. 

HVORFOR SKAL DER VÆRE MINIMUM TO METERS AFSTAND MELLEM HVER BANE?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane, og der skal være en ”buffer-zone” på to meter imellem to baner, for ellers anses de som et samlet område.

Sørg for at lave et særskilt opmærket område til tilskuere på kampdage. Tilskuerne må ikke blot stå rundt om banen, som de vil, da de herved ophæver de resterende afmærkninger på anlægget.

HVAD HVIS DER FOREGÅR BÅDE TRÆNING OG KAMP/STÆVNE PÅ ANLÆGGET SAMTIDIGT?+

Der må gerne foregå træning og kamp/stævne på anlægget samtidigt, så længe de forskellige arrangementer er tydeligt adskilte.

MÅ VI SPILLE PÅ VORES MULTIBANE, SÅ LÆNGE VI OVERHOLDER FORSAMLINGSFORBUDDET?+

Fodboldens Corona-regler anviser, at de baner, der bruges til coronafodboldtræninger, som minimum er 3-mandsbaner (21 x 13 meter). Hvis multibanen er mindre end dette, kan vi ikke anbefale, at den bruges til coronafodboldtræning, med mindre I har fået godkendelse af det lokale politi til dette.

HVORDAN PLANLÆGGER VI BEDST DE FORSKELLIGE HOLDS TRÆNINGER?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

MÅ VI BRUGE FÆLLES BOLDE?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes før og efter træningen samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet).

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

SKAL BOLDE, KEGLER MV. VASKES I VARMT VAND?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

MÅ VI BRUGE OVERTRÆKSVESTE?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Må vi dele en indendørs hal op i flere træningszoner/-felter?+

Ja, så længe felterne er meget tydeligt opmærket og træningsgrupperne på intet tidspunkt blandes med hinanden.

Der skal desuden være minimum 4 kvadratmeter pr. person i hvert felt.

Det gældende forsamlingsforbud skal naturligvis overholdes inden for hver træningszone og her tæller træneren for gruppen med i antallet af personer.

Hvad betyder det, at tilskuere (til træning eller kamp) skal have en fast plads?+

Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole. Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden mv. Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet. Det er end videre et krav publikum sidder med ansigtet i samme retning (mod banen). 

Hvis klubben tillader publikum (til træning og kamp) er det meget vigtigt, at publikum bliver siddende ned på sin plads under hele aktiviteten (fx må en forælder ikke undervejs gå hen til sit barn).
Dette er et krav for, at der kan tillades publikum.

Kampe og stævner

MÅ DER ARRANGERES KAMPE/TURNERINGER/STÆVNER OG LIGNENDE?+

Ja, pr. 8. juni 2020 er det igen tilladt at arrangere og spille kampe.

Retningslinjerne i Fodboldens Corona-regler skal dog følges nøje.

Restriktionerne pr. 26. oktober 2020 med det nedsatte forsamlingsforbud på 10 personer, gør det dog ikke muligt at afvikle kampe for spillere over 21 år (fra 22 år og opefter)

MÅ DER VÆRE TILSKUERE TIL KAMPENE?+

Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på fodboldanlægget. Der må maksimalt være 500 personer ved hvert arrangement. Her tæller både spillere, trænere, dommere, ledere og tilskuere med. Det er klubbens ansvar at sikre, at dette overholdes. 

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.

Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.

Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte fodboldanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.

Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger

Publikummer skal være siddende (fx på medbragte klapstole), hvis der ikke er faste siddepladser ved banen. Hvis der er en tribune, skal der være minimum et sæde imellem hver tilskuer.

Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

MÅ VI HAVE TILSKUERE TIL VORES TRÆNINGSKAMPE?+

Ja. Se retningslinjer ovenfor.

MÅ VI AFHOLDE TO ELLER FLERE SEPARATE TURNERINGER/STÆVNER I SAMME TIDSRUM?+

Pr. 26. oktober 2020 er det kun muligt at arrangere kampe og stævner for børn og unge til og med 21 år.

I så fald gælder nedenstående ift. flere kampe/stævner:

 • Turneringerne/stævnerne er separate, klart og effektivt adskilte.
 • Deltagerne ikke blandes på tværs af stævnerne, der spilles samtidigt.
 • I overholder forsamlingsforbuddet, dvs. at der max er 50 aktive deltagere pr. turnering inkl. trænere, personale, officials mv.
 • Der må være 500 personer forsamlet til en sportsbegivenhed, hvis særlige restriktioner i forbindelse med dispensationen overholdes (læs mere ovenfor)
 • I må gerne afholde flere tydeligt adskilte arrangementer på samme tid.
Hvad betyder det, at man i al væsentlighed skal sidde ned til kampe og stævner?+

Det betyder, at personerne skal være placeret på samme måde som fx på et stort stadion med faste siddepladser eller i en teatersal eller biograf. Det vil sige, at personerne sidder ned ved siden af hinanden på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller en sportsbane. 

Det vil være en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en bar. 

Kilde: Rigspolitiet

Læs politiets FAQ om emnet her.

Tæller officials ved tidtagerbord med i forsamlingsforbuddet på 50 for indendørs børne- og ungdomsstævner - eller tæller de som siddende publikum?+

Officials tæller med under forsamlingsforbuddet på de maks. 50 aktive (ligesom dommere og trænere også gør).

 

Et væsentligt forhold er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det kræver, at klubben nøje opdeler sit anlæg. Læs om anbefalingerne hertil i protokollen ovenfor og se nedenstående grafik for bane-anbefaling:

 

DBU Corona Baner A4

Grafikker til hjælp med at sætte fokus på Corona-reglerne

Nedenstående grafikker kan hjælpe danske fodboldklubber med at sætte fokus på nogle af Corona-retningslinjerne overfor særlige målgrupper. 

I er velkomne til at tage dem og bruge på fx jeres sociale medier.

Se også:

DBU Efodbold Coronaretningslinjer

Vedr. tilskuere ved kampe under corona:

For at hjælpe klubberne med at kommunikere reglerne for tilskuere ved kampe, har vi lavet denne plakat, som kan printes og hænges op.

Særlig info til dommere:

Protokollen gælder for alle fodbolddommere, der dømmer i lokalunionerne under DBU Bredde.