DBU Sjællands årsregnskab 2023

Her kan du læse DBU Sjællands årsregnskab for året 2023.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indstilles til godkendelse på DBU Sjællands delegeretmøde 2024.

DSC02190