Delegeretmøde

Delegeretmødet er den øverste myndighed i DBU Sjælland. Mødet afholdes en gang årligt i Februar måned. Det er her de væsentlige beslutninger for fodbolden på Sjælland enten bliver vedtaget eller forkastet
DSC_2707.JPG

Hvem kan deltage i Delegeretmøde
Hver klub har mulighed for at deltage i mødet med to delegerede med fuldmagt til at stemme på klubbens vegne. De delegerede skal være medlemmer af den klub de repræsenterer. 

Hvis klubben kun repræsenteres af én delegeret, kan han/hun afgive begge stemmer for klubben.

Klubforslag
Klubberne kan komme med forslag til ændringer af unionens love, og under delegeretmødet vil klubberne kunne stemme om dem. Det er også muligt at indsende et forslag til en lov, som hører under DBU. Bliver forslaget vedtaget af den delegerede forsamling tager DBU Sjællands bestyrelse forslaget med videre til behandling på DBU’s repræsentantskabsmøde.

Klubforslag til et forestående delegeretmøde skal være unionen i hænde senest 1. december.

Læs mere om klubforslag (LINK)

Valg til DBU Sjællands bestyrelse
DBU Sjællands bestyrelse består af syv medlemmer og en suppleant. De har til opgave at lede unionen og varetage dens interesser. Bestyrelsen vælges af den delegerede forsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en sjællandsk klub, der er medlem af unionen. Formanden vælges for fire år ad gangen.

For de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valgene for to år ad gangen, således at tre medlemmer afgår i de ulige år og kassereren og to medlemmer afgår de lige år. Bestyrelsen vælger hvert år, umiddelbart efter delegeretmødet, af sin midte, en næstformand. Alle unionens medlemsklubber kan indstille en delegeret som kandidat til en af bestyrelsesposterne.

Legater til frivillige
Alle klubber er afhængige af frivillige, som vil lægger arbejdstimer– og ofte rigtig mange arbejdstimer – i klubben for at tingene fungerer. Disse frivillige kræfter er som oftest helt uundværlige, og nogle klubber opdager det måske først, når en frivillig stopper af den ene eller anden
årsag. 

På delegeretmødet har klubberne mulighed for at indstille en kandidat til en pris for sit engagement. 

Læs mere om priser og legater (LINK)