DBU Sjællands udviklingspulje

Opdateret d. 29.11.2018

Som medlemsklub af DBU Sjælland kan du søge om midler fra DBU Sjællands udviklingspulje. DBU Sjælland har oprettet puljen, som en investering i yderligere udvikling af Sjællandsk breddefodbold med udgangspunkt i DBU Sjællands indsatsområder:

  • Flere hold og medlemmer
  • Kvinde- og pigefodbold
  • Rekruttering og fastholdelse af dommere

Hvad er den gode ansøgning?
Dit projekt skal udstråle en interesse i at udvikle klubben til gavn og glæde for dansk breddefodbold og med kobling til DBU Sjællands indsatsområder. 

Før du går i gang med din ansøgning, er det vigtigt at du kender til DBU Sjællands hovedindsatsområder og den strategiske retning organisationen går i mod, således at projektet bidrager med at løse én eller flere problematikker forbundet hertil.

For at få en god forståelse af jeres projekt, skal du også beskrive de vigtigste aktiviteter i projektet:

  • Der skal foreligge en plan for projektet med et klart defineret formål, målbart indhold, succeskriterier for slutresultatet og et budget. 
  • Der skal være en kontaktperson og/eller projektansvarlig tilknyttet projektet.
  • Klubben skal beskrive hvordan projektet forankres og hvilken effekt det vil have på kort og lang sigt.
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af målgrupper, aktiviteter og ressourcer og beskrive hvad støtten skal bruges til.
  • Projektet skal evalueres og der skal foreligge et revideret regnskab for projektet. Ikke brugte midler skal tilbagebetales til DBU Sjælland.
  • Projektet skal kunne bidrage til inspiration til andre klubbers udvikling, og der skal være en interesse i at viderebringe gode historier og erfaringer.

Ansøgning om støtte:
Der kan søges løbende til udviklingspuljen. Klubben kan forvente svar senest 30 dage efter, at ansøgningen er modtaget i DBU Sjælland.

Du finder ansøgningsskemaet her 

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte udviklingsafdelingen på udvikling@dbusjaelland.dk eller på 4634 0745

Ansøgninger, som skal være underskrevet af en anmeldt kontaktperson, sendes til DBU Sjælland på udvikling@dbusjaelland.dk

Fakta om udviklingspuljen:

Puljen skal støtte projekter, som understøtter DBU Sjællands strategi
Puljen yder støtte på max kr. 25.000
Midlerne udloddes løbende
Der ydes ikke støtte til forplejning, træningslejre, stævnedeltagelse, kunstgræsbaner eller daglige materialer
Klubben skal stille med en egenfinansiering på 1:1