Idé- og strategigrundlag

Identitet: Hvem er vi som organisation i det fælles DBU?
Vi er som lokalunion i det fælles DBU en selvstændig juridisk enhed. Vores virke er grundlæggende reguleret af DBU Sjællands love.

Vores formål er at organisere, fremme samt udvikle breddefodbold for vores medlemsklubber på Sjælland. Det gør vi gennem udvikling af de mest optimale rammer for breddefodbolden og varetagelse af interesser for medlemsklubber, dommere og øvrige interessenter.

Vi er en vigtig del af det fælles DBU – både som organisation og som brand, og vi deler således bl.a. mission, vision, værdier og slogan med det øvrige DBU.

Vi er som det øvrige DBU i det hele taget en del af det omgivende samfund og dermed en del af noget større.

 

Mission: Hvad er DBUs og vores eksistensberettigelse?
Vi vil bidrage til DBUs fælles mission ved specifikt at fremme og udvikle fodbold på Sjælland.

Værdigrundlag: Hvilke fælles værdier i DBU lever vi efter?
De fælles kerneværdier i DBU, som vi også lever efter i vores organisation, er:

 • Passion
 • Udvikling
 • Fællesskab

Retning: Hvad vil vi i fællesskab opnå i DBU og specifikt selv?

 

DBUs overordnede vision

DBU vil gøre en forskel i det danske samfund:

 • Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt
 • Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
 • Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
 • Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion

DBU vil udvikle dansk fodbold:

 • For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
 • For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans

DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere:

 • Om at udvikle dansk fodbold
 • Om at tage større ansvar i samfundet

Fordi vi alle er en del af noget større.

 

DBU Sjællands ambition
Udover at være en del af det fælles DBU har vi som lokalunion for sjællandske klubber samtidig særlige rammebetingelser på Sjælland, hvorfor vi i tillæg til den fælles vision har som ambition i DBU Sjælland; at være den mest attraktive sport og udbyder af breddefodbold på Sjælland.

 

Vedtaget af bestyrelsen 26.maj 2015