DBU Sjællands emblemer

DBU Sælland har en række emblemer, som man kan gøre sig fortjent til gennem virke indenfor unionen eller dens klubber. Læs mere om emblemerne her

DBU Sjællands emblemer

Bestyrelsesemblem+

Bestyrelsesemblemet tildeles ethvert bestyrelsesmedlem første gang han/hun indvælges i bestyrelsen.
Indehavere af bestyrelsesemblemet har – med ledsager - adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.
Efter valget skal det nye bestyrelsesmedlem meddele unionen sine fødselsdata, samt indsende sine vigtigste idrætslige data.
Når medlemmet udtræder af bestyrelsen, skal det tildelte emblem returneres til DBU Sjælland.

Æresemblem+

Æresemblemet kan af bestyrelsen tildeles personer, som har gjort sig særligt fortjent ved deres virke inden for unionen eller dens klubber.
For at opnå erhvervelse af æresemblemet må der i almindelighed være tale om, at vedkommende i en lang årrække og mindst 15 år har udført arbejde på bestyrelsesniveau i klubben eller andet væsentligt arbejde, som kan sidestilles hermed.
Æresemblemet kan af bestyrelsen også i særlige tilfælde tildeles danske eller udenlandske personer under eller uden for unionen, som man ønsker at hædre.
Indehavere af æresemblemet har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.

Ved indstillingen til æresemblemet skal – sammen med vedkommendes fødselsdata -medfølge en korrekt og fuldstændig optegnelse over vedkommendes indsats som leder. Her skal anføres tidsrum og åremål for de forskellige virkeområder i klubben eller unionen.
Med æresemblemet følger et diplom.

Guldemblem+

Guldemblemet kan af bestyrelsen tildeles ledere, som har gjort sig ganske særligt fortjent ved deres arbejde inden for unionen eller dens klubber. Der kan ikke ansøges om unionens guldemblem, som kun kan uddeles efter en enig bestyrelsesindstilling.
For at opnå tildeling af guldemblemet vil der normalt altid være tale om, at vedkommende i særlig grad har ydet en stor indsats i DBU Sjællands tjeneste, f. eks. ved mange års arbejde i bestyrelsen eller dens udvalg.
Guldemblemet kan af bestyrelsen også i særlige tilfælde tildeles danske eller udenlandske personer, som man ønsker at hædre, eventuelt for derigennem at vise særlig hæder over et udenlandsk fodboldforbund eller anden organisation.
Indehavere af guldemblemet har – med ledsager – ret til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.
Efter tildelingen skal modtageren indsende fotografi, i størrelsen 13 x 18 cm, sort/hvid. (Til æresvæggen); samt i størrelsen 4 x 4 cm. (Til partoutkort).

Lederemblem+

Lederemblemet tildeles ethvert medlem i et af unionens udvalg/grupper, som ikke er medlem af bestyrelsen, første gang vedkommende indtræder i et udvalg/gruppe.
En ny DBU Sjælland leder skal umiddelbart efter indtrædelse meddele unionen sine fødselsdata, samt indsende sine vigtigste idrætslige data.
Emblemet skal afleveres, når pågældende ikke mere har udvalgstilknytning til unionen.

Dommeremblem+

Dommernålen (med én ”knop”) tildeles enhver dommer efter 5 års virke i alt ved kampe under DBU Sjælland, efter bestået DBU-dommereksamen. For hver 5 års yderligere aktiv dommervirksomhed under unionen (til og med 25 år) forsynes nålen med en ”knop” som tegn på denne højere anciennitet (indtil dommeren når 5 ”knopper”). Fra 30 års aktiv dommervirksomhed under unionen tildeles en plaquette hver 5. år. Indehavere af plaquetten har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen - eller dens klubber - arrangerede kampe.
Et minimumsantal af kampe vil være fastsat, for at et års virke tæller med i ancienniteten.

Senest tilrettet februar 2022/cabj