Anmeldelse af arbejdsskader

Sådan forholder du dig til en arbejdsskade som en dommer

For en dommer eller liniedommer, som kommer til skade i forbindelse med dommergerningen, er der to forsikringsmæssige former for anmeldelsesprocedurer.

Alle kampe hvor det er amatørklubber, der via en lokalunion er medlem af DBU, som møder hinanden. (ikke professionelle hold)

I disse kampe/tilfælde er det den fælles, kollektive lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Tryg, der dækker dommerne. Hvis det f.eks. er DBU Sjælland, som har påsat en dommer til at dømme en kamp i Kalundborg, vil det dog oftest være sådan, at DBU Sjælland ikke umiddelbart har kendskab til - eller kan bevidne - om en dommer er kommet til skade under dommergerningen. Det giver derfor ikke rigtig nogen mening, at det er DBU Sjælland, der underskriver skadeanmeldelsen i et sådant tilfælde.

Det er derfor dommeren selv om indberetter via https://www.idraettensforsikringer.dk/. Dette har ikke nogen økonomisk betydning for hverken klubberne eller lokalunionerne under DBU, da det den samme forsikring - den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Tryg - som anmeldelsen skal ske til.