Dommerudveksling med Skånes fodboldforbund

Her kan du læse om DBU Sjællands retningslinjer for dommerudveksling med Skåne

1. Formål
Udvekslingen er en mere end 25 år gammel aftale mellem Skånes Fodboldforbund og DBUS.
Formålet med Skåneudvekslingen er at højne standarden for dommere i DBUS og Skånes Fodboldforbunds talentdommergruppe og give disse færdighed i at lede kampe under uvante forhold og med sproglige udfordringer.

2. Udførelse udveksling
En udveksling sker på en af to måder:
Dansk dommer til triokamp i skånsk division 3 eller 4.
Svensk dommer til triokamp i Sjællandsserien (evt. serie 1).
Der påsættes i alle tilfælde dansk og svensk dommerudvikler.
Normalt vil dansk dommer i Skåne blive påsat som LD til svensk dommer på Sjælland.

Kampe i Skåne:
Den påsatte danske udvikler har pligt at kontakte den danske dommer for at aftale tid og mødested for fællestransport til Skåne. Skånes Fodboldforbund påsætter linjedommere. Efter kampen udvikles trioen af den svenske observatør, evt. i samarbejde med den danske udvikler. Under hjemturen gennemfører dommer og dansk udvikler en supplerende udvikling. Der udfærdiges udviklingsrapport af både svensk observatør og dansk udvikler senest 3 dage efter kampen.

Kampe på Sjælland:
Den påsatte danske udvikler ansvarlig for at den Skånske dommer og observatør afhentes på aftalt mødested. Afhentning kan ske af dansk linjedommer såfremt det er mest hensigtsmæssigt. Efter kampen udvikles trioen af den danske udvikler, evt. i samarbejde med den svenske observatør. Der udfærdiges en normal udviklingsrapport senest 3 dage efter kampens afvikling.

De normale mødesteder for kampe i Danmark er:
Gemmas Alle i Tårnby (tæt på til/frakørsel til Øresundsbroen) eller Helsingør Færgehavn.

De normale mødesteder i Skåne er:
Svågerstorp Station eller Helsingborg Færgehavn.

3. Ansvarsfordeling.

Dommerindrangeringsgruppe:
Ansvarlig for udarbejdelse af rammer og bestemmelser for udveksling af talentdommere.
De afgivne udviklinger i Skåneudvekslingen indgår i vurderingsgrundlaget for indrangering.
Udpeger dommere til at indgå i Skåneudvekslingen i samarbejde med talentdommergruppen, idet dommere skal tages fra talentdommergruppen (SS og serie 1).
Såfremt der ikke er dommere fra talentdommergruppen som er indrangeret i SS og serie 1, eller der er forfald, kan udtages andre DBUS dommere, efter DBUS administrations bestemmelser.


DBU Sjællands administration.
Påsætter dommerudvikler og dommere til kampene i Skåne og udvikler og linjedommere på Sjælland.
Der anvendes udviklere fra dommergruppen og talentdommergruppen. Såfremt disse ikke er til rådighed, anvendes øvrige udviklere fra DBUS.
Udsender regelændringer til dommerudviklerne og dommere via mail.
Sørger for at såvel dommer som udvikler er bekendt med forskelle i reglerne for de to forbund (eksempelvis 10. min. udvisning, udskiftninger m.m.).
Aftaler et årligt møde mellem DBUS og Skåne fodboldforbund.

5. Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse af dommeudviklere og dommere sker i henhold til gældende aftale mellem Dansk Fodbolddommer Union (DFU) og Dansk Boldspil Union (DBU).
En dansk dommer i Skåne honoreres med takst og kørsel gældende for den samtidige kamp med svensk dommer på Sjælland.

En evt. merudgift for dommerudvikler i forbindelse med arrangementet udredes af DBUS efter bilag eller -aftale med dommeradministrationen.