Dommerudveksling med Skånes fodboldforbund

Her kan du læse om DBU Sjællands retningslinjer for dommerudveksling med Skåne

Formål

Formålet med Skåneudvekslingen er at højne standarden for dommere i DBUS og SF’s talentdommergrupper og udvikle dommernes kompetencer til at lede kampe under uvante forhold og med sproglige udfordringer.

Udførelse udveksling

En udveksling sker på en af to måder:
DBUS dommer til triokamp i division 4 under SF
SF dommer til triokamp i Sjællandsserien (SS).
Der påsættes i alle tilfælde DBUS dommerudvikler og SF observatør.
Normalt vil dansk dommer i Skåne blive påsat som LD til SF dommer på DBUS

Kampe i Skåne:
Den påsatte DBUS udvikler kontakter DBUS dommer for at aftale tid og mødested for fællestransport til Skåne. SF påsætter linjedommere. Efter kampen udvikles trioen af SF-observatør, evt. i samarbejde med DBUS udvikler. Under hjemturen gennemfører dommer og DBUS udvikler en supplerende udvikling. Der udfærdiges udviklingsrapport af både SF-observatør og DBUS udvikler senest 3 dage efter kampen.

Kampe under DBUS:
Den påsatte DBUS-udvikler er ansvarlig for, at SF-dommer og observatør afhentes på aftalt mødested. Afhentning kan ske af DBUS linjedommer, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Efter kampen udvikles trioen af DBUS udvikler, evt. i samarbejde med SF-observatør. Der udfærdiges en normal udviklingsrapport senest 3 dage efter kampens afvikling.

De normale mødesteder for kampe i Danmark er stadion.

De normale mødesteder i Skåne er stadion.

Ansvarsfordeling

Dommerindrangeringsgruppe:
Ansvarlig for udarbejdelse af rammer og bestemmelser for udveksling af talentdommere.
De afgivne udviklinger i Skåneudvekslingen indgår i vurderingsgrundlaget for indrangering.
Udpeger dommere til at indgå i Skåneudvekslingen i samarbejde med talentdommergruppen (Upcoming), idet dommere skal tages fra talentdommergruppen (Upcoming) (SS og serie 1).
Såfremt der ikke er dommere fra talentdommergruppen (Upcoming), som er indrangeret i SS og serie 1, eller der er forfald, kan udtages andre DBUS dommere efter DBUS administrations bestemmelser.

DBU Sjællands administration.
Påsætter DBUS dommerudviklere og DBUS-dommere til kampene i Skåne og DBUS udvikler og DBUS-linjedommere på Sjælland. Efter kampene vil der være forplejning til dommere og udviklere i forbindelse med gennemgang. Omkostningerne dækkes i Danmark af DBUS og i Sverige af Skånes Fotbollförbund.

Der anvendes udviklere fra dommergruppen og talentdommergruppen (Upcoming). Såfremt disse ikke er til rådighed, anvendes øvrige udviklere fra DBUS.
Udsender regelændringer til dommerudviklerne og dommere via mail.
Sørger for at såvel dommer som udvikler er bekendt med forskelle i reglerne for de to forbund (eksempelvis 10. min. udvisning, udskiftninger m.m.).
Aftaler et årligt møde mellem DBUS og SF.

Omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse af dommerudviklere og dommere sker i henhold til gældende aftale mellem Dansk Fodbolddommer Union (DFU) og Dansk Boldspil Union (DBU).
En DBUS dommer i Skåne modtager omkostningsgodtgørelse med takst og kørsel gældende for den samtidige kamp med SF dommer på Sjælland.

En evt. merudgift for DBUS dommerudvikler i forbindelse med arrangementet udredes af DBUS efter bilag eller -aftale med dommeradministrationen.

Skånes Fotbollförbund betaler alle omkostninger til svenske dommere og udviklere, der deltager i kampene.

Aftalens løbetid

Aftalen løber frem til 31.12. 2024. Senest 6 måneder før udløb igangsættes drøftelser om forlængelse.