Fysisk test af dommere

Her kan du læse om kravene til og test af dommernes fysiske form

Testkrav

Der løbes YOYO-20, coopertest eller FIFA-test.

I de nedenstående links kan du finde lydfilen, der kan bruges i forbindelse med testen.

ordinære krav

Række   YOYO Bane mulighed
Upcomings (forventes 17/8)   17/4 YOYO-20
DS Dømmer 17/4 YOYO-20
DS Vinke 15/4 YOYO-20
SS Dømme 15/8 YOYO-20
SS Vinke 14/2 YOYO-20/COOPER
S1 Dømme 15/8 YOYO-20
S1 Vinke 14/2 YOYO-20/COOPER
S2 *) Dømme 14/8 YOYO-20
S3 Dømme 14/2 YOYO-20/COOPER
Futsal - Højeste lokalrække Dømme 15/8 YOYO-20/COOPER 2.200 M
Futsal - U19 Dømme 14/8

YOYO-20/COOPER 2.000 M

Kvinde 1. division Dømme 15/8

YOYO-20

Kvinde 2. division Dømme 15.4

YOYO-20/COOPER 2.200 M

*) Indrangeringsgruppen forventer, at ALLE S2 dommere løber minimum 15,4 således at man også kan vinke i DS!

Fifa-test

Banemulighed (løbe-kunstgræsbane)      
40 ture  10 runder    4.000 meter
28 ture 7 runder   2.800 meter
       
Række   FIFA Løb
Talenter   40 ture 1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
DS Dømmer 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
DS Vinke 28 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
SS Dømme 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
SS Vinke 28 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
S1 Dømme 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
S1 Vinke 28 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
S2  Dømme 28 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
Futsal - Højeste lokalrække Dømme 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 17 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
Futsal - U19 Dømme 28 ture  1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
Kvinde 1. division Dømme 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder
Kvinde 2. division Dømme 40 ture 1 tur: 75 meter løb - 20 sekunder - 25 meter gang - 20 sekunder

 

Fysisk Test

1. Formål.
Formålet med den fysiske test er at tilsikre, at dommere er i den rette fysiske form til at
kunne gennemføre en fodboldkamp på det niveau som dommeren er indrangeret i.


2. Ansvar.
Dommerindrangeringsgruppen har ansvaret for retningslinjer for den fysiske test, mens det er HR/Uddannelsesgruppen som udfører disse. Ajourføringen sker på stedet ved testen, samt efterfølgende af administrationen ved behov.


HR/Uddannelsesgruppen er ansvarlige på stedet for testen som testledere.


DBUS administration indkalder til den fysiske test.
Yoyotesten gennemføres i samarbejde med dommerklubberne j. f. udmøntningsnotatet. Det nærmere forløb koordineres direkte mellem DBUS administration og
dommerklubberne, HR/Uddannelsesgruppen.
Dommeren har ansvaret for at melde fra til eventuelt kampe når testen skal gennemføres.
Dommere, der har meldt afbud til hovedtesten/retesten kan ikke tildeles kampe den
pågældende dag.


3. Deltagere.
Hvem skal deltage i den fysiske test:
Upcomings.
Dommere der er indrangeret i Danmarksserien.
Dommere der er indrangeret i Sjællandsserien.
Dommere der er indrangeret i Serie 1.
Dommere der er indrangeret i Serie 2.
Dommere der er indrangeret i Serie 3.
Dommere i serie 4, 5 eller ungdom der har bestået linjedommer 1 og
som ønsker at virke som linjedommer.
Dommere, der dømmer kvinde 1. og 2. division


4. Gældende periode.
En bestået test gælder fra første turneringsrunde, hvor der anvendes breddedommere i forårssæsonen.

5. Periode af afholdelse.
Den fysiske test gennemføres første og tredje kvartal af året.
DBU Sjællands administration udsender i god tid for test og retest reminder om
kommende test og retest.


6. Testkrav.
De gældende testkrav skal bestås. For nærværende er nedenstående testkrav gældende.
Upcomings skal bestå Yoyo testen 17/4, men forventes 17/8.

Dommere i Danmarksserien Yoyo testen 17/4.

Dommere i Sjællandsserien og serie 1 skal bestå Yoyo testen 15/8.

Dommere i serie 2 skal bestå Yoyo testen 14/8, men det ønskes at alle serie 2 dommere løber mindst 15/4, således de kan anvendes som linjedommere i DS.

Dommere i serie 3 skal enten bestå Yoyo testen 14/2 eller Coopertesten 2.000 meter på 12 minutter.

Dommere i serie 4 skal enten bestå Yoyo testen 14/2 eller Coopertesten 2.000 meter på 12 minutter for at kunne virke som linjedommer.

Dommere der har bestået den FIFA/Yo-yo test ved DBU, skal ikke gennemføre testen.


Kvindelige dommere, der ønsker at deltage i testkrævende herrerækker, skal bestå den fysiske Yoyotest på herreniveau samt besidde de aktuelle kurser i ”Den strukturerede Dommeruddannelse”.


6. Gennemførelse af test.
Yoyotesten skal gennemføres uden nogen form for hjælp. Såfremt der ydes hjælp diskvalificeres både dommer og hjælper.
Yoyotesten skal gennemføres uden afbrydelser, og alle ture skal gennemføres.
Såfremt en dommer afbryder eller springer en tur over, så er testen ikke bestået.
Hvis en dommer ikke kan overholde tiden for den enkelte tur, gives der en advarsel.
Ved endnu en overskridelse af tiden udgår den pågældende.
Der skal være en hjertestarter til stede ved testen.


7. Afbud til test.
Følgende retningslinjer er gældende:
Udebliver dommeren fra første test er der kun en chance for at bestå testen medmindre:
- Der foreligger dokumenteret sygemelding senest på hovedtestdagen. Dokumentation skal fremsendes til DBUS administration.
- Dommeren er påsat til turneringsopgaver for DBU eller DBUS.
Dommerstrengen kan i helt specielle og ekstraordinære situationer give dispensation.


8. Øvrige forhold
Såfremt Yoyo testen/Coopertesten ikke er bestået inden første påsatte turneringskamp, nedrykkes dommeren til første testfrie række som p.t. er serie 4. Dommere der er indrangeret i serie 4, og
som ikke har klaret testkravet på 14/2/Coopertesten, kan ikke virke som linjedommere.

Dommere der holder pause/orlov skal for at bibeholde sin indrangering bestå den fysiske test.
Kravet for at fungere som linjedommer er, at man har gennemgået relevant kursus, samt at man skal kunne påtage sig eventuelt ekstrakamp før eller efter linjedommeropgaven samme sted.
Dommere der ikke har bestået testen på grund af sydom eller skade, vil ikke blive
tildelt kampe i højeste række, før testen er bestået.

 

 

Senest opdateret 29.09.2022