Orlov og skader

Her kan du læse om DBU Sjællands retningslinjer ved skader og orlov for dommere

Informationer om skade og orlov

1. Formål

Formålet med disse informationer er at tilsikre, at DBU Sjællands dommere og udviklere er informeret om de formelle krav som DBU Sjælland stiller til deres virke som dommere og udviklere.

2. Ansvar

 • Dommergruppen har ansvar for udarbejdelse og ajourføring af nærværende informationer.
 • Dommere og udviklere har ansvar for skriftligt at ansøge om orlov, og tilsende denne til DBU Sjælland, senest 30 dage før starten af orloven.
 • Dommeren har ansvar for at meddele DBU Sjælland skriftligt om skader der medfører fravær fra kampe, senest dagen efter skaden er opstået.
 • Dommeren har ansvar / pligt til at meddele DBU Sjælland på dommer telefonen / vagt telefonen, senest dagen efter skaden er opstået, inden kl. 09.00, om skader der er opstået dagen før dommeren skal dømme en ny kamp, og denne skade medfører fravær fra kampen dagen efter.
 • DBU Sjælland skal af dommeren orienteres om skadens forventede varighed. Dette gælder også ved længerevarende skader.
 • DBU Sjællands dommergruppe bevilliger orlov.

3. Orlov

Enhver dommer og udvikler kan få bevilliget orlov ved skriftlig henvendelse og begrundelse til DBU Sjælland. Begrundelse til orlov skal præciseres.

Dommergruppen under DBU Sjælland vurderer og bevilliger orlov til dommere og udviklere, der skriftligt har søgt om orlov.

Som grundregel kan en dommer og udvikler ikke bevilliges orlov mere end den halvsæson, som den forestående / igangværende turnering, er i gang med, uden at miste sin indrangering.

Dommergruppen under DBU Sjælland kan i særlige - skriftligt begrundede - tilfælde dispensere fra reglen om, at orlov er max. den igangværende halvsæson.

Ved orlov, skal dommeren / udvikleren have gennemgået og have bestået den årlige teoretiske test, for at dommeren / udvikleren kan beholde sin indrangering i orlovsperioden.

Ved orlov, skal dommeren gennemgå og have bestået den fysiske test, for at dommeren kan beholde sin indrangering i orlovsperioden.

Dommere som søger orlov på grund af skader, kan fremsende dokumentation til DBUS administration.

4. Skader

Alle dommere under DBU Sjælland der bliver skadet under afvikling af en fodboldkamp, skal hurtigst muligt melde det til DBU Sjællands administration.

 • Dommere der kommer til skade under en kamp, skal selv vurdere hvor slem skaden er, og om man som dommer er i stand til at fuldføre kampen. Er der den mindste tvivl om man som dommer, på grund af skade, kan yde en 100% indsats, skal dommeren straks afbryde kampen.
 • DBU Sjællands kontor skal straks have besked om, at kampen er blevet afbrudt på grund af en dommerskade. Skriftlig meddelelse skal altid fremsendes til DBU Sjællands kontor om hændelsesforløbet med skaden, og hvornår i kampen skaden opstod.
 • Længerevarende skader skal altid skriftligt meddeles DBU Sjællands administration.
 • Er en dommer skadet mere end den igangværende halvsæson, kan dommergruppen under DBU Sjælland nedrykke dommeren til lavere rangerende rækker.
 • Dommere som er skadet, skal have gennemgået og have bestået den årlige teoretiske test, for at dommeren kan beholde sin indrangering i skadesperiode.
 • Dommere som er skadet, skal have bestået den fysiske test inden 31/3 det pågældende år, for at dommeren kan beholde sin indrangering i skadesperioden.
 • Dommere som er skadet i en længere periode, er forpligtet til løbende at orientere DBUS dommergruppe om skadesforløbet. Det aftales i hvert enkelt tilfælde med den enkelte dommer, hvor hyppigt DBUS skal orienteres om skadesforløbet.

 

Vedtaget af DBU Sjællands dommergruppe 11.04.2014 og senest opdateret d. 03.07.2015