Overflytning af dommere

Her kan du læse retningslinjerne for overflytning og indrangering af dommere fra andre lokalunioner og andre lande

1. Formål

Formålet med disse informationer er at tilsikre, at DBU Sjællands dommere/udviklere er informeret om DBU Sjællands og Dommergruppens regler for, hvordan indrangering sker, når en dommer eller udvikler ønsker overflytning fra anden lokalunion eller at dommer tidligere har virket i udlandet.

2. Retningslinjer og formelle krav

  • Dommergruppen har ansvar for udarbejdelse og ajourføring af nuværende informationer.
  • Dommergruppen har ansvar for, at behandle forespørgsler og ansøgninger hurtigt, samt afgive svar til dommer/udvikler og tidligere lokalunion om beslutning.
  • Dommeren/udvikler skal skriftligt rette henvendelse til DBUS Dommergruppe via DBUS Administration og ansøge om overflytning og indrangering. Ansøgning skal indeholde redegørelse og begrundelse for, hvorfor dommeren/udvikler ønsker overflytning fx begrundet i flytning og ønske til  indrangering.
  • Dommergruppen tager via DBUS Administration efter modtagelse af ansøgning straks kontakt til nuværende lokalunion, hvor dommeren/udvikler virker og anmoder om, at få en udtalelse som typisk indeholder: Nuværende indrangering, afbudsfrekvens, tilgængelighed og øvrige vigtige data, som har betydning og indflydelse på Dommergruppens sagsbehandling. Disse data indeholder både et historisk perspektiv og seneste sæson.
  • Dommergruppen hvor dommeren/udvikleren er indrangeret træffer afgørelse om dommerens indrangering. Dommer/udvikler informeres af DBUS administration om beslutning.

3. Udelandske dommere

  • Henvendelse fra udenlandske dommere om, at blive optaget og virke under DBUS sker skriftligt jf. retningslinjer beskrevet ovenfor.
  • Eftersom at der ikke kan ske kontakt til lokalunion og fremskaffes samme datagrundlag jf. ovenfor, skal dommer fremvise dokumentation på sit hidtidige dommervirke og indrangering. Dommergruppen vurderer, om den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig valid og dokumentation for, at der kan ske en kvalificeret sagsbehandling og beslutning.
  • Dommeren underrettes om Dommergruppens beslutning fra DBU Sjællands administration, herunder hvis der kræves yderligere data før en beslutning endelig kan tages af Dommergruppen.