Stævner og cups: retningslinjer for dommerdeltagelse i stævner og cups

Ønsker din klub at gøre brug af dommere til Jeres stævne eller cups, så læs om retningslinjerne herfor

Følgende retningslinjer er gældende fra 1. januar 2023 for DBU/LU vedrørende dommere i forbindelse med stævner/cups:

Dommergodtgørelse (= skattefri omkostningsgodtgørelse)

  • Dommeren modtager dommergodtgørelse i henhold til gældende satser og regler (dog max. kr. 500 pr. dag, jf. gældende skatteregler – og uanset hvor mange kampe, dommeren dømmer).
  • Ved dommerpåsætningen tilstræbes at dommere maksimalt påsættes det antal kampe/timer, der kan afregnes fuldt ud inden for den skattefrie grænse pr. dag. Af praktiske fleksible påsætningsgrunde kan om nødvendigt påsættes et antal ekstra minutter.
  • Dommerpåsætteren kan i force-majeure situationer indtruffet med kort varsel anmode dommere dømme ekstra kampe, idet der udtrykkeligt så skal gøres opmærksom på, at den samlede honorering ikke kan oversige den skattefrie grænse for hele dagen.     

Kørselsgodtgørelse udbetales i henhold til gældende satser og regler.

  • Der kan efter ønske fra den enkelte arrangørklub fastsættes en reduktion eller fastsættelse af en maksimal kørselsgodtgørelse pr. dag (evt. i stævneperioden) gældende for samtlige dommere ved det enkelte stævne/cup.
  • Dommerne skal i god tid før stævner/cups være adviseret om de gældende retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse


Der kan ske modregning i dommergodtgørelsen til dommere ved et stævne/cup i forbindelse med evt. ydelser (overnatning, forplejning eller andet)

  • Ydelserne skal gives som et tilbud til dommerne og det må ikke være et krav, at disse benyttes.
  • Dommerne skal være adviseret om de pågældende ydelser og deres priser før stævnet/cup.
  • Der skal foreligge en samlet opgørelse af dommergodtgørelse og modregning af ydelser.


Generelt
Foranstående forhold skal være adviseret i god tid, således at den enkelte dommer kender vilkårene for at dømme kampe i de enkelte stævner/cups i landet.