Teoretisk test

Her kan du læse om teoritesten, der skal sikre at dommere og udviklere har det rette teoretiske fundament til at udføre deres funktion

Teoretisk test af dommere og udviklere.


1. Formål.
Formålet med den teoretiske test af dommere er at tilsikre, at dommeren har den rette teoretiske viden om fodboldloven. Endvidere at tilsikre, at udviklere/vejledere kan vejlede dommeren om fodboldteorien i forbindelse med en fodboldkamp.


2. Ansvar.
Dommerindrangeringsgruppen har ansvaret for retningslinjer for den teoretiske test, mens det er HR/Uddannelsesgruppen som udfører disse.

DBUS administration indkalder til den teoretiske test og registrerer resultatet af
testen.

Den teoretiske test gennemføres i samarbejde med dommerklubberne j. f. udmøntningsnotatet. Det nærmere forløb koordineres direkte mellem DBUS administration og dommerklubberne, HR/Uddannelsesgruppen.

Dommeren/udvikleren/vejlederen har ansvaret for at melde fra til turneringsopgaver når testen skal gennemføres.

Dommere/udviklere/vejledere, der har meldt afbud til testen kan ikke tildeles kampe den pågældende dag. 

3. Deltagere

Hvem skal deltage i den teoretisk test: 

Dommere der er indrangeret i Danmarksserien

Dommere der er indrangeret i Sjællandsserien

Dommere der er indrangeret i Serie 1

Dommere der er indrangeret i Serie 2

Upcomings

Udviklere fra DS til og med Serie 4

Dommere og udviklere der er testet på DBU elite og/eller talent regi skal ikke deltage

DBU instruktører skal ikke deltage i testen

Dommere testes i ulige år.

Udviklere/vejledere testes hvert år.

4. Gældende periode.

En bestået teoritest gælder for den pågældende turneringsperiode fx. 2022/23.

5. Periode af afholdelse.

Den teoretiske test gennemføres som udgangspunkt tæt på samme datoer som den fysiske test.

DBUS administration udsender datoer for test og reminder for test.

6. Gennemførelse af teoritesten.

Testen gennemføres af en DBU Diplominstruktør i fodboldloven, og som bisidder en DBU
teoriinstruktør.

Dommere/udviklere/vejledere testes i grupper á 4. Idet dommere og udviklere/vejleder ikke testes i samme gruppe. (Se eksamensbestemmelser)

Ny serie 2 dommere testes alene. (Se eksamensbestemmelser)

Dommeren/udvikleren skal vise sikkerhed i fodboldteorien, idet følgende emner fra
fodboldloven skal gennemgås:

 • § 11
 • § 12
 • Målmanden
 • Igangsættelser
 • Øvrige emner efter DBU Diplominstruktørens bestemmelse, -såfremt der er tid.

Der anvendes 40 minutter til prøven inkl. evaluering og ca. 5 minutter til omskiftning.

Diplominstruktøren skal gennemføre testen på rullebanen, evt., suppleret med en
række billeder. Videoclips kan ligeledes inddrages.

Efter testen voterer DBU Diplominstruktøren og DBU teoriinstruktøren.

Såfremt en dommer/udvikler/vejleder ikke består testen, meddeles dette ham umiddelbart efter testen.

7. Afbud til test.
Følgende retningslinjer er gældende:

Ved helt ekstraordinære tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, kan der
arrangeres teoretisk test udenfor de angivne testdatoer.

Dommeren/udvikleren/vejlederen skal skriftligt ansøge DBUS administration (mail)
om den ekstraordinære situation.

Udebliver dommeren/udvikleren/vejlederen fra første test er der kun en yderligere
chance for at bestå testen medmindre:

 • Der foreligger sygemelding senest på hovedtestdagen.
 • Dommeren er påsat til turneringsopgaver for DBU eller DBUS.
 • Der foreligger tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, der skriftligt er
  meddelt DBUS administration senest ved sidste arbejdsdags ophør før
  testdagen.

8. Øvrige forhold
Såfremt en dommer ikke består den teoretiske test nedrykkes dommeren til serie 3.

Såfremt en udvikler i DS til serie 2 ikke består den teoretiske test, nedrykkes
udvikleren til serie 3.

Såfremt en udvikler i serie 3 ikke består den teoretiske test nedrykkes udvikleren til
serie 4.

Såfremt en udvikler i serie 4 ikke består den teoretiske test, kan han virke som
vejleder.

Dommere/udviklere/vejledere der holder pause/orlov skal, for at bibeholde sin
indrangering, bestå den teoretiske test.

Den teoretiske test skal være gennemført og bestået inden dommer eller udvikler kan påsættes turneringskampe. 

 

Opdateret d. 29.09.2022