Teoretisk test

Her kan du læse om teoritesten, der skal sikre at dommere og udviklere har det rette teoretiske fundament til at udføre deres funktion

Teoretisk test af dommere og udviklere.


1. Formål.
Formålet med den teoretiske test af dommere er at tilsikre, at dommeren har den rette
teoretiske viden om fodboldloven. Endvidere at tilsikre, at udviklere/vejledere kan vejlede
dommeren om fodboldteorien i forbindelse med en fodboldkamp.


2. Ansvar.
Dommerindrangeringsgruppen har ansvaret for retningslinjer for den teoretiske test,
samt ajourføring af disse.

Dommerindrangeringsgruppen kan deltage i testen med en observatør, ligesom
den/de arrangerende dommerklubber kan stille med en tilforordnet.

DBUS administration indkalder til den teoretiske test og registrerer resultatet af
testen.

Den teoretiske test gennemføres i samarbejde med dommerklubberne. Det
nærmere forløb koordineres direkte mellem DBUS administration og
dommerklubberne.

Dommeren/udvikleren/vejlederen har ansvaret for at melde fra til turneringsopgaver
når testen skal gennemføres.

Dommere/udviklere/vejledere, der har meldt afbud til testen kan ikke tildeles kampe den pågældende dag. 

3. Deltagere

Hvem skal deltage i den teoretisk test: 

Dommere der er indrangeret i Danmarksserien

Dommere der er indrangeret i Sjællandsserien

Dommere der er indrangeret i Serie 1

Dommere der er indrangeret i Serie 2

Dommere der indgår i DBUS dommertalentgruppe.

Udviklere fra DS til og med Serie 4

Dommere og udviklere der er testet på DBU elitedommersamling skal ikke deltage

DBU instruktører skal ikke deltage i testen

Dommerindrangeringsgruppen kan i særlige tilfælde fritage dommere/udviklere/vejledere fra testen f.eks. potentielle breddedommerudviklere, der som adgangskrav skal have bestået testen.

Dommere testes i ulige år.

Udviklere/vejledere testes hvert år.

4. Gældende periode.

En bestået teoritest gælder i perioden 1/4 til 31/3 året efter.

5. Periode af afholdelse.

Den teoretiske test gennemføres på samme datoer som den fysiske test.

DBUS administration udsender datoer for test og reminder for test.

Dommerindrangeringsgruppen kan beslutte, at der afholdes yderligere en
brugerbetalt test for dommere der har været lovligt forhindret til den teoretiske test.

6. Gennemførelse af teoritesten.

Testen gennemføres af en DBU Diplominstruktør i fodboldloven, og som bisidder en DBU
teoriinstruktør.

Dommere/udviklere/vejledere testes i grupper á 4. Idet dommere og
udviklere/vejleder ikke testes i samme gruppe. (Se eksamensbestemmelser)

Ny serie 2 dommere testes alene.(Se eksamensbestemmelser)

Dommeren/udvikleren skal vise sikkerhed i fodboldteorien, idet følgende emner fra
fodboldloven skal gennemgås:

 • § 11
 • § 12
 • Målmanden
 • Igangsættelser
 • Øvrige emner efter DBU Diplominstruktørens bestemmelse, -såfremt der er tid.

Der anvendes 40 minutter til prøven inkl. evaluering og ca. 5 minutter til omskiftning.

Diplominstruktøren skal gennemføre testen på rullebanen, evt., suppleret med en
række billeder. Videoclips kan ligeledes inddrages.

Efter testen voterer DBU Diplominstruktøren og DBU teoriinstruktøren.

Såfremt en dommer/udvikler/vejleder ikke består testen, meddeles dette ham
umiddelbart efter testen.

7. Afbud til test.
Følgende retningslinjer er gældende:

Ved helt ekstraordinære tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, kan der
arrangeres teoretisk test udenfor de angivne testdatoer.

Dommeren/udvikleren/vejlederen skal skriftligt ansøge DBUS administration (mail)
om den ekstraordinære situation.

Udebliver dommeren/udvikleren/vejlederen fra første test er der kun en yderlige
chance for at bestå testen medmindre:

 • Der foreligger sygemelding senest på hovedtestdagen.
 • Dommeren er påsat til turneringsopgaver for DBU eller DBUS.
 • Der foreligger tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, der skriftligt er
  meddelt DBUS administration senest ved sidste arbejdsdags ophør før
  testdagen.

Dommerindrangeringsgruppen kan i helt specielle og ekstraordinære situationer
give dispensation.


8. Øvrige forhold
Såfremt en dommer ikke består den teoretiske test nedrykkes dommeren til serie 3.

Såfremt en udvikler i DS til serie 2 ikke består den teoretiske test, nedrykkes
udvikleren til serie 3.

Såfremt en udvikler i serie 3 ikke består den teoretiske test nedrykkes udvikleren til
serie 4.

Såfremt en udvikler i serie 4 ikke består den teoretiske test, skal udvikleren følge et
aspirant hold (dog ikke den praktiske dag) , men ikke op til eksamen.

Såfremt en udvikler i serie 4 ikke består den teoretiske test, kan han virke som
vejleder.

Dommere/udviklere/vejledere der holder pause/orlov skal for at bibeholde sin
indrangering bestå den teoretiske test.

Den teoretiske test skal være gennemført og bestået inden den 1/4. Dog undtaget
den brugerbetalte test, som gennemføres på et senere tidspunkt.

9. Teoretiske testkrav for dommere som er over 70 år.
Såfremt man som dommer over 70 år ønsker at dømme i LU rækkerne skal dommeren:

 • Dommeren har mødepligt til en gang obligatorisk teorigennemgang pr. år

Testen er gældende i perioden 1. april til 31. marts året efter.

Opdateret d. 01.02.2018