Udvisning: 10 minutters udvisning

Her kan du læse om de gældende regler ved 10 minutters udvisning

Tidsbegrænsede udvisninger 

I kampe under lokalunionerne med midlertidig udvisning gælder følgende:

Væsentlige ændringer er fremhævet med fed. 

De 10 minutter begynder, når den midlertidigt udviste spiller har forladt banen, og bolden er sat korrekt i spil  

Den tid, der efter dommerens skøn tillægges kampen, for eksempel på grund af:

  • Udskiftninger
  • Vurdering af skader
  • Fjernelse af spillere fra banen
  • Forhaling af tiden
  • Anden årsag

Tillægges også for den midlertidigt udviste spiller.
Såfremt dommeren har tillagt tid på den midlertidigt udviste spiller, skal den samme
tillægstid, som minimum, tillægges i slutningen af halvlegen,

Den tidsbegrænsede udviste spiller må kun komme ind, når de 10 minutter
plus eventuelt tidstillæg er gået. Når udvisningsperioden udløber, kan spilleren genindtræde, via midterlinjen, efter dommerens tilladelse - også hvis spillet er i gang.

En tidsbegrænset udvist spiller, som ikke har udstået sin midlertidige udvisning kan deltage i en straffesparkskonkurrence.

En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den
første) kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode.
Spilleren som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning kan ikke
længere deltage i spillet og er udvist.

Tildeles en spiller/målmand en advarsel under straffesparkskonkurrencen, skal den
pågældende ikke midlertidigt udvises. Tildeles en spiller/målmand sin anden advarsel i straffesparkskonkurrencen skal den pågældende udvises, og det andet hold
skal reducere med én.

Såfremt en målmand bliver skadet under en straffesparkskonkurrence kan han erstattes med en af de navngivne reserver. Også selv om reserven tidligere har været
på banen. Den skadede målmand må ikke længere deltage i straffesparkskonkurrencen.

Såfremt en spiller modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg
(eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minutter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter.

Såfremt en reserve modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minutter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter. Holdet vælger selv, hvilken spiller, der skal starte ude, ved 2. halvlegs begyndelse (2. halvlegs begyndelse i forlænget spilletid).
Henset til at holdet starter med en spiller færre på banen i 10 minutter ved 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) begyndelse, må ”den kollektivt, midlertidigt udviste spiller” gerne indskiftes i kampen, dog skal de hele 10 minutters perioden være reduceret med en spiller

Såfremt en reserve modtager en udvisning i pausen, begynder holdet 2. halvleg
(eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i resten af
kampen. Den udviste spiller kan ikke mere deltage i kampen. Holdet vælger selv,
hvilken spiller, der skal starte ude, ved 2. halvlegs begyndelse (2. halvlegs begyndelse i forlænget spilletid).
Henset til at holdet starter med en spiller færre på banen resten af kampen ved 2.
halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) begyndelse, må ”den kollektivt, udviste spiller” gerne indskiftes i kampen, dog skal de hele 2. halvleg (eventuelt 2.
halvleg i forlænget spilletid) være reduceret med en spiller

Såfremt en midlertidig udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning, medens han er midlertidig udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten
af kampen.

DBUs fodboldlovgruppe

 


PDF: Læs mere om reglerne for midlertidig udvisning i 10 minutter