Teoretisk test

Her kan du læse om teoritesten, der skal sikre at dommere og udviklere har det rette teoretiske fundament til at udføre deres funktion

Teoretisk test af udviklere.

1. Formål.
Formålet med den teoretiske test af udviklere er at tilsikre, at udvikleren har den rette
teoretiske viden om fodboldloven. 


2. Ansvar.
Udviklerindrangeringsgruppen har ansvaret for retningslinjer for den teoretiske test,
samt ajourføring af disse.

Udviklerindrangeringsgruppen kan deltage i testen med en observatør, ligesom
den/de arrangerende dommerklubber kan stille med en tilforordnet.

DBUS administration indkalder til den teoretiske test og registrerer resultatet af testen.

Den teoretiske test gennemføres i samarbejde med dommerklubberne. Det nærmere forløb koordineres direkte mellem DBUS administration og dommerklubberne.

Udvikleren/vejlederen har ansvaret for at melde fra til turneringsopgaver
når testen skal gennemføres.

Udviklere/vejledere, der har meldt afbud til testen kan ikke tildeles kampe
den pågældende dag.

3. Deltagere.
Hvem skal deltage i den teoretiske test

  • Udviklere/vejledere testes hvert år.


4. Gældende periode.
En bestået teoritest gælder i perioden 1/4 til 31/3 året efter.

5. Periode af afholdelse.
Den teoretiske test gennemføres på samme datoer som den fysiske test.

DBUS administration udsender datoer for test og reminder for test.

Udviklerindrangeringsgruppen kan beslutte, at der afholdes yderligere en brugerbetalt test for udviklere der har været lovligt forhindret til den teoretiske test.

6. Gennemførelse af teoritesten.
Testen gennemføres af en DBU Diplominstruktør i fodboldloven, og som bisidder en DBU
teoriinstruktør.

Udviklere/vejledere testes i grupper á 4. 

Udvikleren/vejlederen skal vise sikkerhed i fodboldteorien, idet følgende emner fra
fodboldloven skal gennemgås:

- § 11.
- § 12.
- Målmanden.
- Igangsættelser.
- Øvrige emner efter DBU Diplominstruktørens bestemmelse, -såfremt der er tid.

Der anvendes 40 minutter til prøven inkl. evaluering og ca. 5 minutter til
omskiftning.

Diplominstruktøren skal gennemføre testen på rullebanen, evt., suppleret med en række billeder. Videoclips kan ligeledes inddrages.

Efter testen voterer DBU Diplominstruktøren og DBU teoriinstruktøren.

Såfremt en udvikler/vejleder ikke består testen, meddeles dette ham umiddelbart efter testen.

7. Afbud til test.
Følgende retningslinjer er gældende:

Ved helt ekstraordinære tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, kan der
arrangeres teoretisk test udenfor de angivne testdatoer.

Udvikleren/vejlederen skal skriftligt ansøge DBUS administration (mail)
om den ekstraordinære situation.

Udebliver udvikleren/vejlederen fra første test er der kun en yderlige
chance for at bestå testen medmindre:

- Der foreligger sygemelding senest på hovedtestdagen.
- Der foreligger tvingende arbejds- eller familiemæssige årsager, der skriftligt er
meddelt DBUS administration senest ved sidste arbejdsdags ophør før testdagen.

Udviklerindrangeringsgruppen kan i helt specielle og ekstraordinære situationer
give dispensation.

8. Øvrige forhold

Såfremt en udvikler i DS til serie 2 ikke består den teoretiske test, nedrykkes
udvikleren til serie 3.

Såfremt en udvikler i serie 3 ikke består den teoretiske test nedrykkes udvikleren til
serie 4.

Såfremt en udvikler i serie 4 ikke består den teoretiske test, skal udvikleren følge et
aspirant hold (dog ikke den praktiske dag) , men ikke op til eksamen.

Såfremt en udvikler i serie 4 ikke består den teoretiske test, kan han virke som
vejleder.

Udviklere/vejledere der holder pause/orlov skal for at bibeholde sin
indrangering bestå den teoretiske test.

Den teoretiske test skal være gennemført og bestået inden den 1/4. Dog undtaget
den brugerbetalte test, som gennemføres på et senere tidspunkt.


 

Læs om den teoretiske test her

Opdateret d. 01.02.2018