Udviklerinformation

Er du dommerudvikler kan du her finde informationer og skemaer til brug ved udviklingsopgaver
 1. Formål.
  Formålet med disse udvikler informationer er at sikre, at DBU Sjællands udviklere og vejledere er informeret om de formelle krav som DBU Sjælland stiller til deres virke som udvikler og vejleder.
 2. Ansvar.
  Udviklerindrangeringsgruppen har ansvar for udarbejdelse og ajourføring af nærværende informationer.
  Udvikleren og vejlederen har ansvaret for at udarbejde en rapport, og tilsende denne indenfor 3 dage til DBU Sjælland.
  Rapporten skal give et retvisende billede af dommerens præstation i kampen. Særligt skal der fokuseres på lederegenskaber.
  Udvikleren har ansvaret for at give en karakter eller en niveau vurdering, som passer til den præstation som dommeren har leveret (Se pkt. 5).
  Såfremt en linjedommers præstation vurderes til værende under niveau, skal udvikleren tilsende DBU Sjælland en særskilt rapport herom.
  DBU Sjælland skal orientere udvikleren, såfremt der skal være særlig fokus på en dommer eller linjedommer.
  Udvikleren har ansvar for at holde sig ajour med relevant teoretisk viden.
  Udvikleren har ansvar for at sætte sig ind i nærværende informationer.
 3. Mødetid

Udvikleren/vejlederen skal være fremme i så god tid som muligt. Senest 30 minutter før kampstart til en single kamp, og senest 45 minutter før kampstart til en triokamp. Tiden skal bruges til at hilse, på og tale med dommeren/dommertrioen. Sørg også for at hilse på repræsentanter fra de to klubber og andre involverede i fodboldkampen - hvis det er muligt.
Udvikleren bør før kampen kontrollere banen og mål m.v.

 1. Påklædning

Hvis udvikleren har modtaget en jakke fra DBU Sjælland, skal denne anvendes. Ellers forventes det, at udvikleren møder i passende påklædning.

 1. Forudsætninger for at kunne virke som udvikler og vejleder

For at kunne virke som udvikler og vejleder skal du:

 • Have adgang til PC, samt have en e-mail adresse.
 • Opdatere din tilgængelighed og fravær via mitDBU.dk eller DBUapp
 • Ved udviklinger i serie 4 – 6, - kan der også benyttes udviklere fra DS – serie 3.
 • Såfremt en udvikler/vejleder har haft pause i et år eller mere, skal den pågældende opdateres i en kamp med et medlem af udviklerindrangeringsgruppen, før den pågældende kan virke igen. Der ydes kørselsgodtgørelse.
 • Har pausen været over 2 sæsoner, skal den pågældende gennemgå udvikleruddannelsen på ny. Udviklerindrangeringsgruppen beslutter, om det er modul 1,2 eller 3 der skal gennemføres.
 1. Personlig optræden

Det forventes, at udvikleren optræder loyalt over for DBU, øvrige lokalunioner, dommer, dommer-trio og øvrige dommerkollegaer. Udvikleren må ikke referere fra samtalen over for udenforstående. Selve kampgennemgangen skal gennemføres uden at der er uvedkommende personer til stede. Såfremt dommeren/dommertrioen og udvikleren er enige, kan der deltage andre i samtalen.

 1. Tilsendelse af rapporter

Din rapport skal være DBU Sjælland i hænde senest 3 dage efter kampen via MitDBU

 1. Indrangering

Indrangering gennemføres efter følgende model:

 • DBU eliteobservatør – Indrangeres af DBU.
 • DBU talentobservatør – Indrangeres af DBU.
 • Lokal Danmarksserieudvikler – Indrangeres af Udviklerindrangeringsgruppen.
 • Sjællandsserie/serie 1 udviklere – Indrangeres af Udviklerindrangeringsgruppen.
 • Serie 2 – 4 udviklere – Indrangeres af Udviklerindrangeringsgruppen.
 • Vejleder – indrangeres ikke.

Indrangering af udviklere foretages normalt ved udgangen af en sæson. Der kan dog forekomme løbende midtvejs op – og nedrykninger, hvis dette vurderes nødvendigt. Som udgangspunkt indgår blandt andet følgende kriterier:

 • Udvikleruddannelse. Såfremt en udvikler skal rykke til en række med trio kampe, skal udvikleren have gennemført modul 3.
 • En vejleder kan ikke rykke op som udvikler før modul 2 er gennemført og bestået.
 • Antal opgaver.
 • Deltagelse i samlinger.
 • Bestået teoritest.
 • De skriftlige rapporters indhold.
 • Udviklerindrangeringsgruppens kendskab til udvikleren.
 • Sociale kompetencer.
 • Overholdelse af diverse retningslinjer og tidsfrister, herunder især overholdelse af tidsfrist for indsendelse af udviklerrapport.
 1. Ekstraordinært virke som dommer

Ved en dommers udeblivelse kan udvikleren/vejlederen – med holdenes accept – dømme kampen. Eventuelt kan udvikleren/vejlederen færdiggøre en kamp ved dommerens tilskadekomst. I sådanne tilfælde udfærdiges der ikke rapport og DBU Sjælland orienteres.

 1. Det kan du forvente af DBU Sjælland.
 • Du modtager omkostningsgodtgørelse og kørselsrefusion efter gældende aftaler.
 • Du modtager adgangskort til DBU Sjællands udskrevne turneringer.
 • Du modtager med passende mellemrum en jakke.
 • Du tilbydes at deltage i DBU Sjællands relevante samlinger.
 1. Vejledning i karaktergivning og niveau vurdering

Klare dommerfejl (Clear refereeing mistake).
Nedenfor en kort oversigt over de forhold der anses for Klare Dommerfejl (Clear refereeing mistake) til henholdsvis dommere og linjedommere.

Klare Dommerfejl (Clear refereeing mistake) – for dommer:

 • Manglende 2. advarsel til samme spiller, eller forkert 2. advarsel til samme spiller.
 • Manglende udvisning for en klar forseelse til rødt kort.
 • Klar fejlvurdering ved forkert dømt straffespark eller ikke dømt straffespark.
 • Større lovmæssige fejl, f. eks:
  • Anerkendt mål, der ikke skulle være anerkendt (f.eks. forkert offsidevurdering)
  • Annulleret mål, der ikke skulle være annulleret (f.eks. forkert offsidevurdering)
  • Andre forkerte afgørelser, der straks i samme spilsekvens udløser et forkert mål – eller fejlagtigt giver et mål - uanset stillingen i kampen på det tidspunkt, og uanset, om fejlen er kampafgørende eller ej.

Såfremt fejlen rettes straks i kampen evt. med hjælp fra linjedommere, får fejlen ikke indvirkning på den samlede vurdering, men den skal alligevel nævnes i udviklerrapporten.

”Rettes straks i kampen” betyder, at afgørelsen ændres øjeblikkeligt uden mærkbar reaktion eller spiller indgriben/protest.

Såfremt der har været Klare Dommerfejl (Clear refereeing mistake) eller større lovmæssige fejl, så skal karakteren være under niveau (DS til serie 2) 

Klare Dommerfejl (Clear refereeing mistake) – linjedommer (LD):

 • Forkert strafbar offside og annullering af scoring.
 • Strafbar offside, der ikke blev dømt, som førte direkte til scoring.
 • Forkert kendelse, hvor der dømmes straffespark ved forseelse uden for straffesparksfeltet.
 • Forkert kendelse hvor der dømmes frispark uden for straffesparksfeltet, og hvor forseelsen var straffespark.
 • Manglende udvisning, hvor LD burde have været behjælpelig.
 • Forkert eller manglende kendelse, der straks i samme spilsekvens udløser et forkert mål – eller fejlagtigt giver et mål - uanset stillingen i kampen på det tidspunkt, og uanset, om fejlen er kampafgørende eller ej, hvor LD burde være behjælpelig.
 • Manglende anden advarsel, hvor LD burde have været behjælpelig.
 • Forkert givet udvisning eller anden advarsel, hvor LD burde have været behjælpelig.
 • Forkert vurdering ved bold der var inde over mållinjen, og hvor scoringen ikke blev givet.
 • Forkert vurdering ved bold der ikke var over mållinjen, og scoringen blev anerkendt.

Såfremt fejlen rettes straks i kampen med hjælp fra dommer, får fejlen ikke indvirkning på den samlede vurdering, men den skal alligevel nævnes i rapporten.

”Rettes straks i kampen” betyder, at afgørelsen ændres øjeblikkeligt uden mærkbar reaktion eller spiller indgriben/protest.

Såfremt der har været Klare Dommerfejl (Clear refereeing mistake) eller større lovmæssige fejl, så skal karakteren være under niveau (DS til serie 2)

Den skrevne udvikling

Såfremt en dommer/linjedommer har Klare Dommerfejl skal dette nævnes under fokuspunktet. Det skal også nævnes, såfremt der ikke har været sådanne fejl. Dette for at sikre, at udvikleren under alle omstændigheder har taget stilling.

Såfremt der har været Klare Dommerfejl, skal udvikleren i slutningen af sin udviklingsrapport nævne, hvad vurderingen/karakteren havde været –såfremt der ikke havde været Klare Dommerfejl.

Udviklingsrapporten skal altid afsluttes med at nævne niveauet for dommeren/linjedommeren, uanset at dette er indført i hovedet af udviklingsrapporten.

Vurdering af dommeren og linjedommeren i Danmarksserien

 

Niveau

Bliver i DBU Sjælland anvendt til at signalere

Over niveau

En præstation, der ligger helt klar over det forventelige og gennemsnitlige i rækken. På baggrund af præstationen vurderer udvikleren dommeren til at være klar eller næsten klar til at dømme i rækken over.

På niveau med pil op

En god og sikker præstation, hvor dommeren eksempelvis på grund af rutine, talent eller lignende viser en del mere end det forventelige i rækken, og noget mere end det gennemsnitlige.

På niveau

Den forventelige præstation i rækken, men heller ikke mere end det.

På niveau med pil ned

En præstation der ligger under det forventelige i rækken.

Under niveau

En præstation, der ligger klart under det forventelige i rækken. Udvikleren betragter ikke præstationen som godkendt, og der skal ske forbedringer for at retfærdiggøre en fortsat indplacering i rækken.

Såfremt en dommer har Klare Dommerfejl i kampen, er dommeren under niveau.

Såfremt der i kampen er en Klar Dommerfejl, som linjedommeren alene har ansvaret for, kan dommeren godt være på niveau.

Såfremt der i kampen er en Klar Dommerfejl, kan det påvirke både dommer og linjedommer, således de begge er under niveau.

Som udgangspunkt er to manglende advarsler, eller to forkerte advarsler til en præstation under niveau.

 

Manglende advarsel

En dommer i serie 4,5 og 6 kan godt være på niveau trods et par manglende advarsler. Er der imidlertid væsentlig mængde manglende advarsler, skal udvikleren forholde sig til dette.

Dommer der ikke vil deltage i udviklingssamtalen.

Såfremt en dommer ikke vil deltage i udviklingssamtalen, nævne dette i udviklerrapporten.

Såfremt dommeren ikke vil deltage positivt i samtalen, skal udvikleren nævne dette i udviklerrapporten.

Dommeren kan ikke være på det forventelige niveau, såfremt dommeren ikke deltager i udviklingssamtalen.

 1. Vejledning i niveaulægning

Hermed en række elementer som dommergruppen forventer, at udvikleren er opmærksom på.

Serie 5/6:
Dommeren skal vise, at han er i besiddelse af god praktisk viden, og at han kan omsætte teorien i praksis.

Serie 4:
Dommeren skal vise, at han har god teoretisk viden, og kan omsætte dette til praktik. Han skal vise tegn på naturlig myndighed.

Serie 3:
Dommeren skal vise, at han er i besiddelse af sikker praktisk viden, og at han sikkert kan omsætte teorien i praksis. Han skal vise gode tegn på naturlig myndighed. Lederegenskaberne skal træde forholdsvis tydeligt frem.

Dommeren skal vise rimelig sikkerhed i vurderingen af § 12, herunder forsætligheden samt tegn på at kunne skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. Dommeren må gerne kunne anvende fordelsreglen. Der skal være tegn på, at modet til evt. at træffe upopulære beslutninger er til stede.

Serie 2:
Der må ikke være tvivl om den praktiske viden, og dommeren skal sikkert kunne omsætte teorien i praksis. Dommeren skal vise sikre tegn på naturlig myndighed. Lederegenskaberne skal træde tydeligt frem.

Dommeren skal vise sikkerhed i vurderingen af § 12, herunder forsætligheden, samt kunne skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. Dommeren skal kunne anvende fordelsreglen. Der skal være sikre tegn på, at modet til evt. at træffe upopulære afgørelser er til stede. Dommeren skal vise sikkerhed i placeringerne.

Dommeren skal vise tegn på, at han kan fornemme atmosfæren i kampen, og dermed kunne stramme og slække afhængig af udviklingen i kampen.

Serie 1:
Dommeren skal ved en naturlig myndighed vise, at han er lederen af kampen. Der skal være betydelige tegn på, at modet til evt. at træffe upopulære afgørelser er til stede. Dommeren skal vise sikkerhed i placeringerne, og han må ikke være til hinder for god fodboldunderholdning. Han skal i rimelig grad kunne samarbejde med kampens linjedommere. Dommeren skal kunne anvende fordelsreglen på en sikker måde. Dommeren skal kunne medvirke til god fodboldunderholdning, og dommeren skal vise sikre tegn på, at han kan fornemme atmosfæren i kampen, og dermed kan stramme og slække afhængigt af udviklingen i kampen.

Sjællandsserie:
Ledelse af kampen skal ske efter de forholdsvis store linjers princip. Modet til at træffe upopulære afgørelser skal være til stede. Dommeren skal kunne samarbejde med, benytte sig af – og kunne placere sig i forhold til kampens linjedommere, idet han viser, at det er ham, der er lederen af trioen.
Vurderingen af fordelsreglen skal prioriteres forholdsvis højt.

Dommeren skal kunne fornemme, hvad der sker imellem spillerne, og dommeren skal medvirke til god fodboldunderholdning. Dommeren skal vise sikre tegn på, at han kan fornemme atmosfæren i kampen. Han skal kunne stramme og slække afhængig af udviklingen i kampen.

Danmarksserie:
Ledelse af kampen skal ske efter de store linjers princip. Modet til at træffe upopulære afgørelser må ikke mangle. Dommeren skal kunne samarbejde med – og benytte sig af – samt placere sig korrekt i forhold til, kampens linjedommere, og dommeren skal klart vise, at det er ham - der er lederen af trioen.

Vurderingen og anvendelsen af fordelsreglen skal prioriteres højt. Dommeren skal kunne fornemme hvad der sker imellem spillerne, og dommeren skal medvirke til god fodboldunderholdning. Dommeren skal vise sikre tegn på, at han kan fornemme atmosfæren i kampen. Der må ikke være tvivl om, at han kan stramme og slække afhængig af udviklingen i kampen.

Oversigt

 

Serie 5/6

Serie 4

Serie 3

Serie 2

Serie 1

SS

DS

Praktisk viden

Besidde

God

Sikkert

Ingen tvivl

Ingen tvivl

Ingen tvivl

Ingen tvivl

Omsætte teori

Kan gøre det

Kan gøre det

Sikkert

Sikkert

Sikkert

Sikkert

Sikkert

Naturlig myndighed (NM)

 

Vise tegn

Gode tegn

Sikre tegn

Gennem NM være lederen

Gennem NM være lederen

Gennem NM være lederen

Lederegenskaber

 

 

Forholdsvis tydeligt

Tydeligt

Tydeligt

Tydeligt

Tydeligt

Vurdere § 12 herunder forsætlighed, samt skelne væsentligt fra uvæsentligt (væsentlighedsniveau)

 

 

Rimelig sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Anvende fordelsreglen

 

 

Må gerne kunne

Skal kunne

Sikkert

Prioriteres forholdsvis højt

Prioriteres højt

Mod

 

 

Vise tegn

Vise tegn

Betydelige tegn

Skal være til stede

Må ikke mangle

Placering

 

 

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Fornemme atmosfæren i kampen (stramme/slække)

 

 

 

Vise tegn

Sikre tegn

Meget sikre tegn

Meget sikre tegn

Samarbejde med linjedommere

 

 

 

 

Rimelig grad

Skal kunne. Placering i forhold til LD. Leder af trioen

Skal kunne. Placering i forhold til LD. Klar ledere af trioen

God underholdning

 

 

 

 

Ikke til hinder

Medvirke

Medvirke

Fornemme hvad der sker mellem spillerne

 

 

 

 

 

Skal kunne

Skal kunne

Ledelse af kampen efter "De store linjer"

 

 

 

 

 

Forholdsvis

Skal foregå

 

 1. Linjedommer vurdering

Hvad skal linjedommeren kunne i de forskellige rækker

 

S1

SS

DS

Offside

 

 

 

Koncentration

X

X

X

Vurderinger omkring position

X

X

X

Vurderinger omkring strafbarhed

X

X

X

Wait and see

 

X

X

Flagteknik

 

 

X

 

 

 

 

Løb og placeringsevne

 

 

 

Placeringer i forhold til næstbagerste modspiller 

X

X

X

Straffespark

X

X

X

Sidestep

X

X

X

Sprint

 

 

X

Baglænsløb

 

X

X

Løbestil

 

X

X

Følge bolden i bund

 

X

X

 

 

 

 

Samarbejde med dommeren

 

 

 

Frispark

X

X

X

Straffespark

 

X

X

Personlige straffe

 

X

X

Skjulte forseelser

 

 

X

Annullering af mål

 

X

X

Kontrol med igangsættelser - afstandsregel

 

X

X

Jubel efter scoring

 

X

X

Øjenkontakt

X

X

X

Brug af BIP flag

 

 

X

 

 

 

 

Teknisk område

 

 

 

Bænkene

X

X

X

Udskiftninger

X

X

X

Kontrol af udstyr og smykker

 

X

X

Skadede spillere

 

X

X

Opvarmende spillere

X

X

X

Kontrol før og efter kamp

 

 

X

 

 

 

 

Markeringsevne

 

 

 

Markeringer

X

X

X

Kropssprog

 

X

X

 

 

 

 

Personlige kvaliteter

 

 

 

Engagement

X

X

X

Sikkerhed i vurderinger

 

X

X

Udstråling

 

X

X

Førstehåndsindtryk

X

X

X

Ro og balance - Rummelighed overfor spillerreaktioner

 

 

X

Samtalen

X

X

X

 

Dette er kun guidelines, og ikke nødvendigvis facts. Heldigvis kan mange dommere mere end vi forventer. Husk at det vigtigste er at linjedommere tager de rigtige beslutninger. At det så også ser godt ud ja det er kun et ekstra plus.
Husk at vurdere samarbejde mellem dommer og linjedommer.

 

 1. Utilfredsstillende linjedommer præstation
  Ved DBU Sjælland giver udvikleren en niveau vurdering til linjedommeren. Såfremt udvikleren vurderer linjedommerens præstation som værende under niveau skal udvikleren:
 • orientere linjedommeren om at præstationen var under niveau, at præstationen var under niveau.
 • udarbejde en særlig LD-rapport, hvor grundlaget for den afgivne vurdering angives. Rapporten tilsendes DBU Sjælland.
 • I den efterfølgende kamp, hvor linjedommeren er påsat, have særligt fokus på linjedommerens præstation. På den baggrund informerer DBU Sjælland udvikleren om situationen før kampen.


Bemærk: I udviklerinformationernes afsnit 14. utilfredsstillende linjedommerpræstation" omtales en særlig LD-rapport, som skal udfyldes og sendes til DBU Sjælland. Det drejer sig om skemaet "utilfredsstillende linjedommerpræstation" som du finder herunder.

 

Skema: Utilfredsstillende linjedommerpræstation (senest opdateret 01.10.2020)