Klage over dommer/dommerindrangering

Her kan du læse om proceduren ved klager over dommere, vejledere og udviklere


Behandling af klager over dommere/udviklere/vejledere

  • Alle modtagne officielle klager behandles af den ansvarlige administrator af DBU Sjælland dommere
  • Alle klager tilsendes dommeren/udvikleren/vejlederen som orientering og mulighed for supplerende kommentarer
  • Som udgangspunkt foretages ikke yderligere, hvilket meddeleles til dommeren/udvikleren/vejlederen af administrator
  • I helt grelle tilfælde omkring lovstof og lignende vurderer administrator behovet for ekstra udviklinger eller andre tiltag, hvilket meddeles dommeren/udvikleren/vejlederen
  • Alle modtagne klager forelægges DBUS' dommer-indrangeringsgruppe eller udvikler-indrangeringsgruppe som bilag ved den årlige indrangering

 

Behandling af indsigelser mod indrangering af dommere/udviklere/vejledere

  • Alle indsigelser tilsendes administrationen hos DBU Sjælland som vil bede om udtalelse fra den pågældende indrangeringsgruppe. 
  • Efter svar fra den pågældende indrangeringsgruppe vil dommeren blive tilbudt en samtale med HR/Uddannelses gruppens HR-team
  • Er dommeren fortsat uenig i indrangeringen er det muligt at få den forelagt overfor dommerudvalget. 
  • Er dommeren/vejlederen/udvikleren efter svar fra dommerudvalget fortsat uenig i indrangeringen, kan sagen sendes til DBUs appel instans via DBU Sjællands administration 
  • Det koster intet gebyr at indsende en indsigelse