Dommerstrengens Information

DSC 5683

Kære dommer, vejleder, udvikler, udvalgsmedlem og ambassadør

DBU Sjællands dommerstreng har gennemgået den eksisterende dommerstrengs regler og har udarbejdet en ny model ”Dommerstrengens information”, som I ser herunder.

Et signal ud til samtlige DBU Sjællands respektive parter om, at DBU Sjælland vil være informerende og oplysende, og at man ønsker at skabe en langt større gennemsigtighed gennem kommunikation og dialog.

Det skal være tydeligt, hvilke muligheder der er hos DBU Sjælland for alle dommere, udviklere, vejledere, udvalgsmedlemmer, ambassadører m.fl. og hvad DBU Sjælland forventer af dig.

DBU Sjælland ønsker at skabe et stærkt fællesskab, hvor fællesskabets allervigtigste styrke er evnen og viljen til at række ud til andre. Et stærkt fællesskab forpligter, når det gælder opfyldelse af vision om, at DBU Sjælland skal være "det bedste sted for en dommer at være".

Forklaring af forkortelser; DU = Dommerudvalg, UIG = Udviklerindrangeringsgruppe

DIG = Dommerindrangeringsgruppe, HR = HR-Dommeruddannelsesgruppe.

Nr. Type Beskrivelse
1 Din dommerkarriere Alle dommere, vejledere og udviklere kan være indrangeret inden for herre og kvinde i fodbold, Futsal eller indefodbold uafhængigt af hinanden. Dog ikke i samme række som både dommer og vejleder/udvikler.
2 Udvikling af dig som dommer Vi vil gerne have, at du synes det er sjovt at dømme fodbold. Derfor er det også vigtigt for både dig og os, at du er indrangeret i den korrekte række. Det tilstræbes, at du modtager mindst én udvikling pr. år i din indrangerede række, såvel i fodbold som futsal.
3 Tilgængelighed

Det forventes, at du jævnligt opdaterer dit rådighedsskema på DBUnet, så dommeradministrationen kan se, hvornår du er tilgængelig.

4 Mødetid og forberedelse

Din mødetid til kamp er 30 minutter før, og til en triokamp er det 45 minutter før kampstart. Det forventes, at du er bekendt med turneringsregler, spilletid, tidsbegrænset udvisning eller ej, når du møder til kampen.

5 Kurser og samlinger

Der vil fra tid til anden blive holdt samlinger for dommere, vejledere og udviklere. Det forventes, at du så vidt muligt deltager i disse samlinger, så du er opdateret på, hvad der kommer af nye tiltag. DBU Sjælland holder en gang årligt ”Dommernes aften”, hvor det er frivilligt, om du ønsker at deltage.

6 Linjedommer

Når du rykker op i serie 3, forventes det, at du tager et linjedommer 1 kursus i den strukturerede dommeruddannelse, så du kan virke som linjedommer.

7 Fysisk test for dommere

Når du som dommer rykker op i rækkerne, vil der fra og med serie 3 være krav om at bestå en fysisk test hvert år. Se kravene under Dommerens ABC.

8 Teoretisk test for dommere

Ligesom den fysiske test, vil der også være krav om beståelse af en teoretisk test. Denne skal bestås hvert andet år fra og med det år, du rykker op i serie 2.

9 Talentdommer

Hvis du udviser særligt talent for dommergerningen, kan du blive indstillet til DBU Sjællands upcomingsgruppe eller DBUs regionale talentdommergruppe.

10 Dommere der nedrykkes fra divisionen Dommeren bliver kontaktet af HR i forhold til sit fremtidige virke som dommer eller i en anden rolle i DBU Sjælland. Som udgangspunkt indplaceres dommeren i Danmarksserien.      
11 Udviklinger under niveau

Hvis du på én sæson får flere udviklinger som dommer eller linjedommer, der er under det forventede niveau, vurderer DIG, om dette skal have indflydelse på din indrangering. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde.

12 Udeblivelse

Hvis du som dommer, linjedommer, vejleder eller udvikler udebliver fra en påsat opgave uden afbud, vil du blive bedt om en begrundelse. Sker det flere gange på en halvsæson, vil DIG eller UIG vurdere, om det skal have indflydelse på din indrangering

13

Klager over                                                      

(dommer/udvikler/vejleder)                                

Dommeradministrationen giver den pågældende  gruppe besked (UIG, DIG), således der kan tages  en dialog om klagerne samt evt. udviklingspunkter

14 Klage over udvikling

Hvis du ønsker at klage over en udvikling, skal duhenvende dig til DBU Sjællands dommeradministration, som sender den til behandling i DBU Sjællands Udviklerindrangeringsgruppe (UIG). Gruppens formand vil svare dig.

15 Klage over indrangering

Hvis du vil klage over din indrangering, skal du henvende dig til DBU Sjællands dommeradministration, som videresender klagen til behandling i DBU Sjællands DIG. Gruppens formand vil svare dig. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du bede om at få den videresendt til DBU Sjællands appelinstans.

16 Kortvarige skader

Hvis du er så uheldig at blive skadet, skal det meddeles DBU Sjællands dommeradministration hurtigst muligt. Hvis du er skadet, kan du ikke fungere som dommer eller linjedommer. Det gælder både kampe, der er påsat af DBU’s lokalunioner og kampe arrangeret af andre aktører.

17 Længere varige skader

Hvis din skade tager op til et halvt år, vil du som udgangspunkt beholde din indrangering. Tager skaden længere tid, vil DIG vurdere din indrangering ved tilbagekomst i hvert enkelt tilfælde.

18 Orlov

Hvis du bliver nødsaget til at holde en længere pause, kan du søge orlov. Det skal gøres skriftligt til DBU Sjællands dommeradministration. Som udgangspunkt kan der bevilges orlov op til halvt år ad gangen. Fraværsperioden kan have en sammenlagt varighed på i alt to år. Det samme er gældende ved barselsorlov. Ved forlængelse af fraværsperioden skal DBU Sjællands dommeradministration underrettes. Hvis du har orlov, kan du ikke fungere som dommer eller linjedommer. Det gælder alle kampe, der er påsat af DBU’s lokalunioner.

19 Tilbagekomst

Hvis du har været væk fra dommer-, vejleder- eller udviklergerningen i to år eller mere, skal du gennemgå et ”opfriskningskursus”, som skal bestås for at komme tilbage. Gruppen, som er ansvarlig for din rolle, vil afgøre, hvor du indrangeres.    

20 Vejleder/udvikler

Hvis du ønsker at blive vejleder eller udvikler, skal du kontakte DBU Sjællands dommeradministration, som sender din ansøgning videre til UIG. Du vil snarest få besked, om din ansøgning er godkendt. Herefter skal du bestå det tilhørende kursus, som bliver udbudt af DBU.

21 Teoretisk test for vejleder/udvikler

Det er vigtigt, at dit kendskab til teorien hele tiden er i orden og gerne lidt bedre end de dommere, du skal kigge på. Derfor skal du én gang om året bestå en teori test. Hvis du ikke består denne årlige test eller re-testen, vil du blive indrangeret som vejleder.

22

Indsendelsesfristen (udvikler/vejleder)                              

Hvis tidsfrist for den skrevne rapport på maksimalt tre dage efter kampen ikke bliver overholdt flere gange over sæsonen, vil UIG kontakte den pågældende.

23 Loyalitet

Det forventes, at du som dommer, vejleder eller udvikler altid er loyal over for DBU Sjælland og dens værdier.